Brandsäkerhet

Genom ökad kunskap kan man lättare förebygga en brand. Du kan lära dig mer om detta via den här webbplatsen, men du får ännu mer kunskap i brandförebyggande genom räddningstjänstens utbildningar.

Här får du säkerhetstips för att förebygga brand såväl inomhus som utomhus.

Stängd dörr kan rädda livet - lär dig mer om brand och rök i trapphus

Om det börjar brinna i trapphuset eller om trapphuset blir rökfyllt finns det några regler att följa:

  • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt - i ett rökfyllt trapphus kan det räcka med två andetag för att det ska gå riktigt illa.
  • Stanna kvar i lägenheten, ring SOS Alarm på 112 och invänta hjälp. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Om det kommer in rök via dörrspringor eller ventilation - täta med blöta handdukar eller tejp. Lägenheter är normalt byggda för att stå emot brand och rök i en timme och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör vi på räddningstjänsten det.

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du hämta en affisch om brandsäkerhet som kan sättas upp i trapphus i flerfamiljshus.

Anslag om brandsäkerhet (MSB) Länk till annan webbplats.

Stäng in branden

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Skydda dig och dina grannar mot brand

Flerfamiljshus drabbas ibland av anlagda bränder i trapphus och soprum. Som boende i huset kan du själv minska risken för att detta ska uppstå genom att

  • inte förvara brännbart material som exempelvis möbler, tidningspapper eller annat skräp i trapphuset, källaren eller andra liknande utrymmen
  • se till att dörrarna till vind, källare och garage alltid hålls låsta eller åtminstone stängda.
Senast uppdaterad: