Räddningsstyrkor

I Skellefteå kommun finns det tio räddningsstyrkor som är redo att hjälpa dig om du råkar ut för en olycka. Den sammanlagda beredskapsstyrkan uppgår till 45 män och kvinnor. Huvudbrandstationen ligger på Solbacken, vid norra utfarten i Skellefteå. Stationer finns även i Boliden, Bureå, Burträsk, Bygdsiljum, Byske, Fällfors, Jörn, Kalvträsk, Lövånger, och Skelleftehamn.

I Skellefteå kommun finns det alltid 45 personer i beredskap, dygnet runt, året om. De är redo att rycka ut för att hjälpa till om någon råkat ut för en olycka. Räddningsstyrkorna är fördelade över kommunens tätorter för att säkerställa att man får hjälp inom rimlig tid. På den här sidan kan du läsa mer om varje station. Brandstationer finns på dessa ställen:

Insatsområde

Station 40:s insatsområde sträcker sig från Falmark i söder till Ostvik i norr och från Åliden i väster till kustlinjen i öster. Brandstationen är huvudstation i Skellefteå kommun och är belägen på Solbacken, där även övningsfältet finns. Det finns cirka 48 000 invånare i insatsområdet. Riskbilden är komplex med stadskärna, tät infrastruktur och många tyngre industrier. Antalet larm i genomsnitt per år uppgår till drygt 530 stycken.

Resurser

I Skellefteå finns en räddningsstyrka med en insatsledare och sex brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på heltid och rycker ut inom 90 sekunder efter inkommet larm. Dessutom finns en räddningschef i beredskap som har inställelsetid på 20 minuter. I fordonsparken finns bland annat två släckbilar, två höjdfordon, två vattentankbilar, ledningsfordon och räddningsbil.

Räddningsstyrkan i Skellefteå har utökad kompetens inom områden som vatten- och höghöjdslivräddning, trafikolycka, kemikalier, skogsbrand, ledning och gasflaskbeskjutning. På huvudstationen bedrivs även räddningstjänstens administrativa, utbildnings- övnings- och olycksförebyggande arbete.

Snabba fakta om Skellefteås räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: Ca 49 000 personer
Anspänningstid: 90 sekunder
Beredskapsstyrka: Chef i beredskap, insatsledare, 6 brandmän heltid.
Totalt antal insatspersonal: ca 40
Fordon: Tre släckbilar, två höjdfordon, två lastväxlarbilar med vattenflak, bandvagn, fyrhjuling, snöskoter, båt.

Antal räddningsinsatser per år i insatsområdet: 335
Totalt antal uppdrag* för station 40 per år: 534

* I "Uppdrag" ingår räddningsinsatser i eget och omgivande insatsområden, samt andra uppdrag, t ex automatlarm och sjukvårdsuppdrag

Räddningschef

Mattias Hagelin

Insatsområde

Burträsk insatsområde sträcker sig från Kalvträsk i väster till Mjövattnet i öster och från Bygdeträsk i söder till Bjurfors i norr. Burträsk understöder också alltid Station 425 vid insatser i Bygdsiljums insatsområde. Brandstationen är belägen intill Snidex i Burträsk. Det finns cirka 4000 invånare i insatsområdet och i riskbilden ingår till exempel skolor, vårdanläggningar, industrier, tätort och landsvägar.

Resurser

I Burträsk finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och fyra brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men de måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när de larmats. Burträsk har även första insatsperson - FIP. Det innebär att befälet har ett lätt räddningsfordon med sig och kan åka direkt till olycksplatsen utan att passera brandstationen och på så vis tjäna dyrbar tid. I fordonsparken finns en släckbil, en vattentankbil och en FIP-bil.

Snabba fakta om Burträsks räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: Ca 3700 personer
Anspänningstid: 5 minuter (FIP 90 sekunder)
Beredskapsstyrka: 1+4
Totalt antal brandmän: 24
Fordon: En släckbil, en vattentankbil och en FIP-bil.

Antal räddningsinsatser per år i insatsområdet: 30
Totalt antal uppdrag* för station 42 per år: 71

* I "Uppdrag" ingår räddningsinsatser i eget och omgivande insatsområde, och andra uppdrag, t ex automatlarm och sjukvårdsuppdrag.

Kårchef

Johnny Enmark

Insatsområde

Bygdsiljums insatsområde definieras av länsgränsen i sydlig, västlig och östlig riktning och når upp till Bygdeträsk och Storliden i norr. Det finns nästan 800 invånare i insatsområdet och i riskbilden ingår till exempel en stor träindustri och bostäder. Antalet larm i genomsnitt per år uppgår till cirka 21 stycken.

Resurser

I Bygdsiljum finns en räddningsstyrka bestående av två brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men de måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när de larmats. I fordonsparken finns en släckbil och en redskapsbil. Vid larm understödjes i regel Bygdsiljum räddningsstyrka av grannkåren i Burträsk.

Snabba fakta om Bygdsiljums räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: Cirka 750 personer
Anspänningstid: 5 minuter
Beredskapsstyrka: 2
Totalt antal brandmän: 8
Fordon: Släckbil och redskapsbil.

Antal räddningsinsatser per år i insatsområdet: 8
Totalt antal uppdrag* för station 425 per år: 21

* I "Uppdrag" ingår räddningsinsatser i eget och omgivande insatsområde, och andra uppdrag, t ex automatlarm och sjukvårdsuppdrag.

Kårchef

Urban Persson

Insatsområde

Lövångers insatsområde sträcker sig från länsgränsen i söder till Daglösten i norr och från Vebomark i väster till kustlinjen i öster. Det finns cirka 2100 invånare i insatsområdet och i riskbilden ingår till exempel E4:an, kusten, industrier, kyrkstaden, skola, vårdanläggning och övrig bebyggelse. Antalet larm i genomsnitt per år uppgår till cirka 24 stycken.

Resurser

I Lövånger finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och fyra brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men de måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när de larmats. Lövånger har även första insatsperson - FIP. Det innebär att befälet har ett lätt räddningsfordon med sig och kan åka direkt till olycksplatsen utan att passera brandstationen och på så vis tjäna dyrbar tid. I fordonsparken finns en släckbil, en vattentankbil och en FIP-bil.

Snabba fakta om Lövångers räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: Ca 2100 personer
Anspänningstid: 5 minuter
Beredskapsstyrka: 1+4
Totalt antal brandmän: 18
Fordon: Släckbil, vattentankbil och FIP-bil.

Antal räddningsinsatser per år i insatsområdet: 19
Totalt antal uppdrag* för station 43 per år: 24

* I "Uppdrag" ingår räddningsinsatser i eget och omgivande insatsområde, och andra uppdrag, t ex automatlarm och sjukvårdsuppdrag.

Kårchef

Tage Ekstrand

Insatsområde

Skelleftehamns insatsområde inkluderar förutom Skelleftehamn tätort även Ursviken, Örviken och Rönnskär. Brandstationen är belägen på Rönnskärs industriområde. Det finns drygt 4700 invånare i insatsområdet och i riskbilden ingår till exempel tätorterna, kusten, Rönnskärsverken och flera tyngre industrier. Antalet larm i genomsnitt per år uppgår till 93 stycken.

Resurser

I Skelleftehamn finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och fyra brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men de måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när de larmats. Skelleftehamn har även första insatsperson - FIP. Det innebär att befälet har ett lätt räddningsfordon med sig och kan åka direkt till olycksplatsen utan att passera brandstationen och på så vis tjäna dyrbar tid. I fordonsparken finns en släckbil och en FIP-bil. En av räddningstjänstens två reservsläckbilar är också normalt stationerad på brandstationen i Skelleftehamn

Rönnskärsverken, Air Liquide och två industrier i oljehamnen utgör fyra så kallade Sevesoanläggningar som finns i Skelleftehamns insatsområde. Därför har räddningsstyrkan på Station 44 särskild kompetens för att klara av kemikalieolyckor, både vad gäller utrustning och kunnande.

Snabba fakta om Skelleftehamns räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: 4700 personer
Anspänningstid: 5 minuter
Beredskapsstyrka: 1+4
Totalt antal brandmän: 21
Fordon: Släckbil och FIP-bil.
Specialkompetens: Kemikalieolycka

Antal räddningsinsatser per år i insatsområdet: 42
Totalt antal uppdrag* för station 44 per år: 93

* I "Uppdrag" ingår räddningsinsatser i eget och omgivande insatsområde, och andra uppdrag, t ex automatlarm och sjukvårdsuppdrag.

Kårchef

Leif Mikaelsson

Insatsområde

Byskes insatsområde sträcker sig från Ostvik i söder till länsgränsen i norr och från Gagsmark och Selet i väster till kustlinjen i öster. Det finns drygt 2600 invånare i insatsområdet men under sommaren mer än fördubblas folkmängden. Riskbilden präglas också av turistrelaterade saker som havet, älven, nöjes- och friluftsliv samt trafiken på E4:an men det finns också skolor, vårdanläggningar och industrier. Antalet larm i genomsnitt per år är 41 stycken.

Resurser

I Byske finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och fyra brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men de måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när de larmats. Byske har även första insatsperson - FIP. Det innebär att befälet har ett lätt räddningsfordon med sig och kan åka direkt till olycksplatsen utan att passera brandstationen och på så vis tjäna dyrbar tid. I fordonsparken finns en släckbil och en FIP-bil.

Snabba fakta om Byskes räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: 2600 personer (Markant ökning under sommaren)
Anspänningstid: 5 minuter
Beredskapsstyrka: 1+4
Totalt antal brandmän: 21
Fordon: Släckbil och Fip-bil.

Antal räddningsinsatser per år i insatsområdet: 33
Totalt antal uppdrag* för station 45 per år: 41

* I "Uppdrag" ingår räddningsinsatser i eget och omgivande insatsområde, och andra uppdrag, t ex automatlarm och sjukvårdsuppdrag.

Kårchef

Pär Antonsson

Insatsområde

Fällfors insatsområde sträcker sig från Storkågeträsk i söder till länsgränsen i norr och från Strömstorp i väster till Gagsmark och Selet i öster. Det finns nära 800 invånare i insatsområdet och i riskbilden ingår landsvägar, plast- och träindustrier samt bostäder. Antalet insatser i genomsnitt per år är cirka 9 stycken.

Resurser

I Fällfors finns en räddningsstyrka bestående av två brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men de måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när de larmats. I fordonsparken finns en släckbil och en redskapsbil. Vid larm understödes alltid Fällfors räddningsstyrka av någon av grannkårerna Byske, Boliden, Jörn eller Skellefteå.

Snabba fakta om Fällfors räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: 800 personer
Genomsnittligt antal insatser per år: 9
Anspänningstid: 5 minuter
Beredskapsstyrka: 2
Totalt antal brandmän: 7
Fordon: Lätt släckbil och redskapsbil.

Kårchef

Christoffer Rannerud

Insatsområde

Jörns insatsområde sträcker sig från Kusfors i söder till länsgränsen i norr och från Lillträsk i väster till Stavaträsk i öster. Det finns drygt 1300 invånare i insatsområdet och i riskbilden ingår till exempel järnvägen, landsvägar, industrier, skola, vårdanläggning, butiker och övrig bebyggelse. Antalet larm i genomsnitt per år är 57 stycken.

Resurser

I Jörn finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och två brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men de måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när de larmats. Jörn har även första insatsperson - FIP. Det innebär att befälet har ett lätt räddningsfordon med sig och kan åka direkt till olycksplatsen utan att passera brandstationen och på så vis tjäna dyrbar tid. I fordonsparken finns en släckbil och en FIP-bil.

Snabba fakta om Jörns räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: 1300 personer
Anspänningstid: 5 minuter
Beredskapsstyrka: 1+2
Totalt antal brandmän: 12
Fordon: Släckbil och FIP-bil

Antal räddningsinsatser per år i insatsområdet: 20
Totalt antal uppdrag* för station 47 per år: 57

* I "Uppdrag" ingår räddningsinsatser i eget och omgivande insatsområde, och andra uppdrag, t ex automatlarm och sjukvårdsuppdrag.

Kårchef

Kristine Lundqvist

Insatsområde

Bolidens insatsområde sträcker sig från Bjurfors i söder till Storkågeträsk i norr och från Petiknäs och Bastuträsk i väster till Åliden i öster. Det finns cirka 3000 invånare i insatsområdet och i riskbilden finns flera objekt klassade som farlig verksamhet, till exempel guldlakningsverket, tre underjordsgruvor och dammar. Därtill finns det industrier, skola, hotell, vårdanläggning och övrig bebyggelse. Antalet larm i genomsnitt per år uppgår till 59 stycken.

Resurser

I Boliden finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och fyra brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men de måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när de larmats. Boliden har även första insatsperson - FIP. Det innebär att befälet har ett lätt räddningsfordon med sig och kan åka direkt till olycksplatsen utan att passera brandstationen och på så vis tjäna dyrbar tid. I fordonsparken finns en släckbil och en FIP-bil. Boliden har utökad förmåga att hantera kemikalieolyckor och händelser i underjordsgruvor.

Snabba fakta om Bolidens räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: Ca 3000 personer
Anspänningstid: 5 minuter
Beredskapsstyrka: 1+4
Totalt antal brandmän: 24
Fordon: Släckbil, FIP-bil och vattentankbil.
Specialkompetens: Kemikalieolycka och underjordsanläggningar.

Antal räddningsinsatser per år i insatsområdet: 43
Totalt antal uppdrag* för station 48 per år: 59

* I "Uppdrag" ingår räddningsinsatser i eget och omgivande insatsområde, och andra uppdrag, t ex automatlarm och sjukvårdsuppdrag.

Kårchef

Ulf Wikström

Insatsområde

Bureås insatsområde sträcker sig från Daglösten i söder till Örviken i norr och från Hjoggböle i väster till kustlinjen i öster. Det finns 4500 invånare i insatsområdet och i riskbilden ingår till exempel flygplatsen, E4:an, kusten, industrier, skola, vårdanläggning och övrig bebyggelse. Antalet larm i genomsnitt per år uppgår till 50 stycken.

Resurser

I Bureå finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och fyra brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men de måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när de larmats. Bureå har FIP - Första insatsperson, vilket innebär att en person i jourgruppen har ett lätt räddningsfordon med sig och kan åka direkt till olycksplatsen utan att passera brandstationen. Bureås brandstation är belägen vid E4 mittemot Becurs lokaler. I fordonsparken finns en släckbil och en FIP-bil.

Snabba fakta om Bureås räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: 4500 personer
Anspänningstid: 5 minuter (FIP 90 sekunder)
Beredskapsstyrka: 1+4
Totalt antal brandmän: 22
Fordon: Släckbil och Fip-bil.

Antal räddningsinsatser per år i insatsområdet: 39
Totalt antal uppdrag* för station 49 per år: 50

* I "Uppdrag" ingår räddningsinsatser i eget och omgivande insatsområde, och andra uppdrag, t ex automatlarm och sjukvårdsuppdrag.

Kårchef

Anders Skog

I Kalvträsk finns en frivilligbrandkår som består av 20 frivilliga. De frivilliga har inte beredskapsskyldighet, utan samtliga larmas vid olycka i släckområdet och de som har möjlighet rycker ut. Kalvträsk understöds alltid av en tillkommande räddningsstyrka med räddningsledare.

Eftersom frivilligbrandkåren inte har någon fast beredskap kan antalet brandmän som inställer sig vid larm variera. Frivilligbrandkåren har tillgång till en släckbil med samma utrustning som på övriga stationer, med undantaget att det inte finns luftapparater att tillgå.

Frivilligbrandkåren har i genomsnitt 1-2 larm per år.

Senast uppdaterad: