Räddningstjänstens priser och avgifter

Räddningstjänsten utför tjänster och hyr ut viss utrustning mot betalning. Exempel på dessa är arbete på hög höjd, vattentransporter och terrängtransporter. För den tillsyn som räddningstjänsten utför och för de tillstånd som räddningstjänsten handlägger ska avgifter erläggas. Du hittar information om priser för våra tjänster och kostnader för vår avgiftsfinansierade myndighetsutövning på denna sida.

Senast uppdaterad: