Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum. Fastighetsägarna ansvarar för underhåll.

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Inom Skellefteå kommuns gränser finns ungefär 470 skyddsrum. Organisationen Skellefteå kommun är en stor fastighetsägare och underhåller ett 50-tal av dessa skyddsrum.

För närvarande pågår en inventering av de skyddsrum som kommunen ansvarar för. De flesta är i bra skick, men på några ställen krävs åtgärder för att skyddsrummen ska uppfylla kraven. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2023.

På MSB:s webbplats finns en karta där du kan se var skyddsrummen finns.

MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Bra att veta om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: