För vuxna - stöd för ditt missbruk eller beroende

Det finns flera olika sorters hjälp att få om alkohol, droger eller spelande har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig.

Rådgivningen Oden

Rådgivningen Oden är en del av kommunens öppenvård med specialisering på missbruk. Vi vänder oss till dig som känner att alkohol, droger eller spel har blivit ett bekymmer. Vi kan även vara till hjälp för dig med sex- eller porrmissbruk. Vi finns också för dig som anhörig. Vi har lång erfarenhet och vet att förändring är möjlig! Besöken är kostnadsfria och vi arbetar under sekretess.

Vi är till för dig som

 • undrar om alkohol, droger eller spel påverkar din livssituation negativt
 • finns nära någon som dricker för mycket, använder droger eller där spel blivit ett bekymmer
 • lever med någon som har ett missbruk
 • är barn och lever i en familj med missbruksproblem
 • vuxit upp i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukat

Vi kan hjälpa dig med

 • lösningsinriktade samtal och rådgivning
 • att hitta lösningar som kan förändra din livssituation

Kontakta oss

Direktnummer till Rådgivningen Oden: 0910-73 65 54 eller 020-99 59 09
Mejla: oden@skelleftea.se

Vi kan också nås via kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00 eller mejl: kundtjanst@skelleftea.se

Hitta till oss

Rådgivningen Oden hittar du på Köpmangatan 13F (på innergården vid Lilla Marie). Postadress: Skellefteå kommun, Rådgivningen Oden, 931 85 Skellefteå.

Andra typer av stöd vid missbruk

Dubbeldiagnosteamet (DD-teamet) arbetar med samsjuklighet, det vill säga med personer som har psykisk ohälsa och samtidigt har ett missbruk. Dubbeldiagnosteamet drivs gemensamt av socialtjänsten och psykiatrin i Skellefteå.

Personer med dubbeldiagnoser tillhör de mest utsatta i samhället. Dubbeldiagnosteamet är en öppenvårdsverksamhet. Målsättningen är att ge förbättrad livskvalitet, minskad droganvändning, ökad samvaro, trygghet i boende samt lämplig sysselsättning för den enskilde.

För att få hjälp av dubbeldiagnosteamet måste du först ha ett beslut om en sådan insats av en socialsekreterare på det socialdistrikt där du är bosatt.

Specialister

Teamet består av två skötare från psykiatrin samt två socionomer från socialtjänsten. De har alla direktkontakt med patienten.

Genom att arbeta i team sker en kompetensöverföring mellan psykiatriska kliniken och socialtjänsten. Vi skapar en specialistresurs och kan utveckla nya metoder.

Dubbeldiagnosteamet arbetar med frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL).

Arbetssätt

Behandlingen sker i öppenvårdsform enligt en stegvis modell:

 • Engagemangfas - patienten får hjälp med relationsmässiga och sociala problem.
 • Motivationsfas - vi motiverar patienten till att börja jobba med sina missbruksproblem.
 • Behandlingsfas - patienten uppnår missbruksfrihet.
 • Återfallsförebyggandefas - vi förhindrar och tar hand om eventuella återfall.

Nepo-teamet arbetar med vuxna personer över 18 år som har neuropsykiatrisk problematik i kombination med missbruk.

Nepo-teamet är en öppenvårdsverksamhet. Du behöver inte ha en fastställd diagnos för att få stöd från Nepo-teamet. På Nepo-teamet arbetar fyra behandlingsassistenter. De arbetar med att ge stöd till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det innebär både samtal och visst praktiskt stöd.

För att få hjälp av Nepo-teamet måste du först ha ett beslut om insats av en socialsekreterare.

Arbetssätt/metod

Stödet är utformat i tre faser:

Fas 1: Relationsbyggande
Målsättningen är att etablera en relation och motivera till att ta emot stöd i att förändra sin livssituation.

Fas 2: Genomförandefas
Målet är att hjälpa till att få en tillrättalagd livssituation och en stärkt självbild.

Fas 3: Utslussfas
Målet är ett så självständigt liv som möjligt. Det kan innebära eget boende med eller utan stöd samt struktur och rutiner i vardagen.

CRA-inspirerad öppenvårdsbehandling i grupp riktar sig till dig som är i behov av mer omfattande öppenvårdsbehandling. CRA (Community reinforcement approach) är en metod som kombinerar insatser riktade mot missbruket eller beroendet med insatser som handlar om boende, arbete, fritid och sociala kontakter. Gruppbehandlingen pågår i tolv veckor med två till tre träffar per vecka.

Personalen som arbetar med gruppbehandlingen är socionomer eller behandlingsassistenter med lång erfarenhet av behandling för personer med missbruk och beroende.

Torpvägen är ett tillfälligt boende för personer med missbruksproblem. Boendet har sex platser samt en lokal för gemensamma aktiviteter. På Torpvägen är det självhushåll vilket innebär att var och en lagar sin egen mat och sköter tvätt och städ. Torpvägen ska vara en fristad från alkohol, droger och våld och det är därför inte tillåtet att bruka detta under boendetiden.

Torpvägen har även en öppenvårdsverksamhet för personer med missbruk. Syftet är att ge stöd i nykterhet och förbättrad livskvalitet.

För att få stöd av Torpvägens personal i öppenvård behövs ett beslut av en socialsekreterare på det socialdistrikt där du är bosatt.

Hur blir man inskriven på Torpvägen?

Ansökan lämnas till socialkontoret och en socialsekreterare utreder och beslutar om boende på Torpvägen. Under utredningstiden kan du få göra ett studiebesök på Torpvägen för att träffa personalen, titta på lokalerna och ställa frågor.

Din socialsekreterare och personal på Torpvägen är med när du ska skrivas in. Du får information om reglerna för boendet. Ett beslut om boende på Torpvägen gäller i max tre månader. Vi gör tillsammans en plan för vilken typ av stöd och hjälp som behövs under boendetiden. Du får vid inskrivningen en egen kontaktperson som bland annat ansvarar för uppföljningsträffar.

Det är inte tillåtet att vistas drogpåverkad i lokalerna, att föra in droger eller bruka våld.

Vilken hjälp kan man få på Torpvägen?

Torpvägens personal har ett flexibelt arbetssätt som utgår från varje individs unika behov. Vi arbetar motiverande för att hjälpa dig att hålla dig nykter och drogfri. För den som är bostadslös ges stöd att söka bostad. Vi ger även stöd i kontakter med andra myndigheter utifrån dina behov.

Personalen består av fyra behandlingsassistenter med lång erfarenhet av att arbeta med personer med missbruk.

Lämna in en orosanmälan

Som privatperson kan du göra en orosanmälan till Individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten) för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för. Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande. Anmälan ska alltid göras till samma kommun som personen är boende i.

Om situationen är akut – ring 112.

Lämna in en orosanmälan (Länk till annan webbplats)
Ansök om stöd från socialtjänsten (Länk till annan webbplats)
Kontakta din socialsekreterare (Länk till annan webbplats)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: