Utövat våld i nära relation

Du (man eller kvinna) som lever eller har levt i en relation där ditt beteende kan ha skrämt, kränkt, sårat eller skadat dina närstående, psykiskt eller fysiskt, kan få stöd och behandling för att ändra ditt sätt att vara. Centrum mot våld (CMV) kan ge dig professionell hjälp. Det finns alternativ till våld.

Panikknapp

Känner du igen dig i något av det här?

 • Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång så att någon i din närhet känt sig rädd eller illa till mods?
 • Upplever din partner eller barn att du kontrollerar dem och begränsar deras frihet på ett sätt som gör det svårt för dem?
 • Har du varit fysiskt eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
 • Du har inte använt våld men känner rädsla för att det ska ske?
 • Du är orolig för att barnen ska fara illa utifrån något av ovanstående?

Kontakt

Ring 020-61 60 60 vardagar kl. 8.00-17.00 eller mejla till centrum mot våld.

För dig som utövar våld
Ring 020-73 55 55. Behandling för den som utövar våld mot sin partner. Du kan också mejla på centrummotvald@skelleftea.se

Lämna meddelande i telefonsvararen så ringer vi upp och erbjuder en samtalskontakt.

Vi erbjuder individuell- eller gruppbehandling för att hjälpa dig att hitta sätt att vara som inte skadar dina närstående, vare sig på insidan eller utsidan. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om vad vårt behandlingsstöd innebär.

Det kostar inget

Det kostar ingenting att få hjälp och stöd av oss. Personalen har tystnadsplikt, vilket betyder att de som arbetar på CMV inte får berätta för andra om det som du säger. Det enda undantaget är om det kommer fram att barn under 18 år far illa. Då kontaktar personalen, i första hand i samarbete med dig, socialtjänsten så att barnet kan få stöd och hjälp för egen del. Har du behov av tolk hjälper vi dig att ordna det.

På Centrum mot våld får du möjlighet att:

 • lära dig att hantera och sätta gränser för din ilska och aggressivitet
 • samtala kring ansvar, makt och vanmakt
 • få stöd i din föräldraroll (bl.a. Bryt våldsarvet)
 • träffa andra personer med liknande erfarenheter
 • skaffa kunskap om våld och hur det påverkar
 • bearbeta våldshändelser
 • träna dig i alternativ till våld

Gruppträffar

Inom socialtjänsten kan du på olika sätt få stöd om du utövar våld eller känner dig orolig för hur din egna tidigare utsatthet som barn ska påverka ditt egna föräldraskap. Stöd finns att få.

Gruppbehandling för dig som utövat våld mot närstående

Känner du igen dig i något av det här?

 • Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång så att någon i din närhet känt sig rädd eller illa till mods?
 • Upplever din partner eller barn att du kontrollerar dem och begränsar deras frihet på ett sätt som gör det svårt för dem?
 • Har du varit fysisk eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
 • Du har inte använt våld men känner rädsla för att det ska ske?
 • Du är orolig för att barnen ska fara illa utifrån något av ovanstående?

Vi erbjuder gruppbehandling för att hjälpa dig att hitta sätt att vara som inte skadar dina närstående, vare sig på insidan eller utsidan. Vill du hellre ha individuell behandling är det också möjligt.

Har du frågor eller vill meddela intresse för att delta i kommande grupp - hör av dig till oss på Centrum mot våld, 020-73 55 55. Lämna ett meddelande om ingen svarar så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Bryt våldsarvet

Har du oro för hur din utsatthet som barn ska påverka dig i ditt föräldraskap? Du kanske redan är förälder till små barn eller funderar på att bli förälder? Kanske tvekar du på om du ska klara av föräldraskapet utifrån dina erfarenheter av våld?

Bryt våldsarvet är en föräldraförberedande grupp för dig som är orolig för hur din egen utsatthet som barn ska påverka dig i ditt föräldraskap. Läs mer om denna grupp och kontaktuppgifter på sidan Bryt våldsarvet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är våld?

Våld är alla handlingar som skrämmer, skadar, smärtar eller kränker och som genom detta försöker att påverka eller styra andra människor.

Alla kan utsättas för våld men ingen ska behöva leva med våld. Du kan få stöd och hjälp för att förändra din situation.

Våld förekommer i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. I Sverige är det ett brott att använda våld mot sin partner. Ansvaret för våldet ligger alltid hos personen som använder våld. Det är aldrig den utsattes fel.

När en person använder våld mot den partner som man har ett förhållande med är det för att få makt och kontroll. Det är vanligt att den person som utövar våld försöker styra och kontrollera sin partner innan man börjar slå. Våldet brukar alltid öka och bli allvarligare med tiden om relationen fortsätter.

Definition av våld i nära relation

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till den som utövar våldet. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad. Det ökar oftast i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara många olika saker och påverkar måendet i hög grad hos den som utsätts. Om du ofta blir kritiserad, ifrågasatt, kränkt och dumförklarad kan du bli osäker på dig själv och på dina egna tankar och ord. Du kan till och med börja tro att det som din partner säger är sant och att du bär skuld till de konflikter/bråk som uppstår i eran relation och /eller gör det din partner vill för att undvika bråk, hot och/eller våld.

Det kan också handla om att din partner hotar att ta sitt liv om du tänker lämna relationen. Det kan även förekomma hot om att göra sig själv eller andra personer nära dig illa, eller skada ditt husdjur på något sätt.

En annan typ av psykiskt våld kan vara att du blir hindrad att trösta barnen eller att söka vård för egen del eller för barnen.
Det psykiska våldet kan till exempel innebära att partnern gör en eller flera av följande saker:

 • Säger och gör kränkande saker mot dig.
 • Anklagar dig för saker du inte gjort.
 • Får dig att tro att det oftast är du som tycker, tänker eller gör fel i relationen.
 • Är oförutsägbar, det som var rätt i går är fel idag, vad du än gör är det fel.
 • Kontrollerar och har åsikter om vad du skriver på sociala medier eller i sms.
 • Kontrollerar dig och gör det svårare för dig att hålla kontakten med vänner och familj.
 • Hotar att skada dig eller någon som du älskar, en person eller ett djur.
 • Gör dig rädd med hotfulla gester eller kommentarer.
 • Gör det svårt för dig i din vardag, till exempel gömmer saker som du behöver.
 • Slår sönder möbler eller saker som du tycker om.
 • Gör sig rolig på din bekostnad, förlöjligar och hånar dig.
 • Kontrollerar hemmets ekonomi.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara allt från att dra i håret, örfilar, knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till användandet av olika vapen. Den som utövar fysiskt våld väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av kroppen så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående. Våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja så som frakturer, ögonskador, rivmärken, blåmärken och sår på exponerade delar av kroppen. Det fysiska våldet kan ske upprepade gånger eller endast finnas närvarande som ett hot.

Fysiskt våld kan ske på många sätt. Det kan exempelvis vara att partnern gör en eller flera av följande saker:

 • Nyper, skakar eller håller fast dig.
 • Sliter dig i håret.
 • Släpar eller knuffar dig.
 • Kastar något på dig.
 • Tar stryptag på dig.
 • Slår eller sparkar dig.
 • Bankar ditt huvud mot något.
 • Inte låter dig få sova.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär allt sexuellt umgänge som sker mot någons vilja. Det vill säga allt ifrån att någon tjatar sig till sex till våldtäkt. Du kan tvingas utföra förnedrande sexuella handlingar som du inte vill delta i. Det kan också handla om fysiskt våld som riktar sig mot ditt bröst eller könsorgan.
Sexuellt våld kan vara både psykiskt och fysiskt. Det kan till exempel innebära att din partner gör en eller flera av följande saker:

 • Har sex med dig fast du inte vill.
 • Ger dig sexuella kommentarer.
 • Rör dig på ett sexuellt sätt mot din vilja.
 • Tjatar sig till sex eller tvingar dig att utföra olika typer av sexuella handlingar.
 • Tvingar dig att titta på porr fast du inte vill.
 • Tvingar dig att ha sex med flera parter.
 • Får dig att känna att du inte kan säga nej till sex. Upplevelsen för den som är utsatt kan vara att priset för att säga nej till sex blir för högt.

I Sverige har vi en samtyckeslag som säger att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Det vill säga - har du inte aktivt sagt ja till sex är det lika med ett nej och en brottslig handling om ditt nej inte respekteras.

Materiellt våld

Det kan innebära att den som utövar våld förstör familjens gemensamma saker, partnerns personliga tillhörigheter och barnens leksaker. Våldsutövaren kan särskilt välja ut saker som betyder mycket för partnern eller barnen för att hota, kränka och såra. Det kan även handla om saker som partnern behöver för att få sin vardag att fungera.

Ekonomiskt våld

Det kan innebära att den som utövar våld kontrollerar familjens ekonomi och partnerns pengar så att denne måste be om pengar till alla inköp. Det kan också innebära motsatt förhållande så att partnern får betala för allt i hushållet medan den andra använder sina pengar till egna nöjen och investeringar.

Våld mot personer med funktionsnedsättning

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.
Hit räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andre utan lov.

Senast uppdaterad: