Centrum mot våld (CMV) erbjuder stöd till personer som lever/har levt i förhållanden där det förekommer våld. Till CMV kan man komma om man blivit utsatt av sin partner respektive utsätter sin partner för kränkande, respektlöst och våldsamt bemötande.

Våld är inte ett uttryck för kärlek!

Psykiskt eller fysiskt våld börjar sällan på en gång i ett förhållande, utan brukar komma gradvis. Partnern kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande. Men att trycka ner någon annan är aldrig ett uttryck för kärlek. Detsamma gäller svartsjuka. Det är aldrig okej att kontrollera någon för att man själv är svartsjuk. Svartsjuka är inte romantiskt!

Att hota någon, eller använda fysiskt eller sexuellt våld är förbjudet enligt lagen. Det är aldrig den som blir utsatts fel. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld.

Alla kan utsättas för våld, men ingen ska behöva leva med våld. Du kan få stöd och hjälp för att förändra din situation.

Våld är alla handlingar som skrämmer, skadar, smärtar eller kränker och som genom detta försöker påverka andra människor (Per Isdal)

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se