Våld och hot

Utsatt för våld i nära relation

Du (kvinna, man eller person med annan könsidentitet) som lever eller har levt i en relation där du har blivit slagen, h...

Utövat våld i nära relation

Du (man eller kvinna) som lever eller har levt i en relation där ditt beteende kan ha skrämt, kränkt, sårat eller skadat...

Barn som upplevt våld

Individuell krisbearbetning till barn och unga från 3 år upp till 20 år som upplevt våld i sina familjer finns att få.

Hedersrelaterat våld

I Skellefteå har socialkontoret och skolan en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld.

KAST-mottagningen och sex mot ersättning

KAST står för Köpare av sexuella tjänster. På KAST-mottagningen erbjuds samtalsbehandling för dig som vill sluta köpa se...

Bryt våldsarvet

Har du själv erfarenhet av våld i din uppväxtfamilj och oroar dig för hur det ska påverka dig som förälder? Centrum mot ...

Ett Skellefteå fritt från våld

För att minska våldet i samhället behövs ett brett förebyggande arbete. Med ökad kunskap och medvetenhet kan vi, både so...

Kontakta Centrum mot våld

För dig som varit utsatt för våld. Ta gärna kontakt med oss för stöd och rådgivning.

RELATERAD INFORMATION

Akut hjälp

Behöver du eller vet du om någon som snabbt behöver hjälp? Här hittar du telefonnummer till akut hjälp, social beredskap...