Cykelparkering

Cykel är ett bra transportmedel – smidigt, miljövänligt och lätt att parkera. Skellefteå kommun arbetar kontinuerligt med att skapa fler säkra cykelställ på allmän plats runt om i kommunen. För att skapa en god stadsmiljö behöver vi hjälpas åt. Tänk på att parkera din cykel på ett sådant sätt att den inte är i vägen för andra trafikanter.

Så parkerar du cykeln

Parkera din cykel i cykelställen. En felparkerad cykel kan utgöra en fara om den blockerar en utrymningsväg eller ett ledstråk för personer med synnedsättning. När du parkerar din cykel i ett cykelställ gör du det enklare för alla att ta sig fram och det ser trevligare ut i gatumiljön. Försök därför att använda cykelställ så långt det är möjligt.

I Skellefteå finns olika typer av cykelparkeringar: hjulhållande cykelställ med eller utan möjlighet till ramlåsning och cykelpollare.

Fler cykelparkeringsplatser

Vi är många som cyklar i Skellefteå. Behovet av cykelparkeringar är som störst i Skellefteå centrum. Det finns i dag cirka 1560 cykelparkeringsplatser i Skellefteå centrum. Under barmarkssäsongen utökas antalet cykelparkeringar med cirka 140 tillfälliga cykelparkeringsplatser.

Skellefteå kommun arbetar med att förbättra och utöka antalet cykelparkeringar runt om i kommunen. Vi prioriterar att förbättra och utöka cykelparkeringarna i centrumområden och vid busstationer/busshållplatser.

Tack för att du cyklar!

En till två gånger per år städar Skellefteå kommun bort övergivna och trasiga cyklar från Skellefteå Centrum. Anledningen är att förbättra tillgängligheten. Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar, försämrar framkomligheten och är även ett hinder vid renhållningen.

Om din cykel står länge på ett ställe, märker vi upp den för att kunna se om den är övergiven. De cyklar som står kvar med märkningen efter cirka tre veckor fraktas bort och förvaras i tre månader.

Skrotning eller hittegods

Cyklar som bedöms som skrot, till exempel saknar väsentliga delar som hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på, skickas till skrotning omgående. Cyklar som har ett värde överlämnas till Polisens hittegods.

Om din cykel fraktats bort

Om du saknar din cykel bör du kontakta Polisen.

Det finns fyra cykelpumpar i centrala Skellefteå. 2 av dessa är eldrivna och två drivs manuellt med en fotpump. Alla är enkla att använda och klarar de flesta ventiler som finns på cyklar, barnvagnar och rullstolar. Pumparna är öppna dygnet runt.

  • På den västra sidan av E4, vid korsningen med Nygatan (vid trafikljusen)
  • På den östra sidan av Tjärhovsgatan, vid korsningen med Nygatan
  • På den norra sidan av Storgatan, vid korsningen med Trädgårdsgatan
  • Vid de västra cykelställen med tak vid SARA Kulturhus
Senast uppdaterad: