Nya och förbättrade cykelbanor

När Skellefteå växer blir det fler som cyklar och vi måste bygga ut nätet av cykelbanor samtidigt som vi tar hand om och förbättrar de cykelbanor som redan finns, eftersom att vi vill att du som cyklar ska kunna göra det på ett säkert och framkomligt sätt.

Kommunens ansvar

Det är kommunen som ansvarar för de flesta cykelbanorna som ligger inom tätbebyggt område. Längs med statliga vägar är det ofta Trafikverket som ansvarar för cykelbanorna. Inom större flerbostadshusområden är det ofta samfälligheter som ansvarar för cykelbanorna.

Skellefteå kommun bidrar med synpunkter och samarbetar för att få till så bra infrastruktur som möjligt där Trafikverket är ansvariga.

När vi förbättrar befintliga cykelbanor

Vi måste ta hand om de gång- och cykelbanor som redan finns. Det gör vi på några sträckor varje år genom att bland annat genom att:

  • lägga ny asfalt
  • göra dem bredare
  • förbättra belysningen

Vi ser också över om vi kan sänka hastigheten för andra fordon, sätta upp farthinder eller utforma trafikmiljön på ett annat sätt så att du som cyklar alltid ska känna dig säker.

När vi bygger nytt

När vi bygger nya gång- och cykelbanor strävar vi alltid efter att de ska vara säkra och att du som cyklar ska kunna ta dig fram snabbt och smidigt. Därför bygger vi ofta nya gång- och cykelbanor som är separerade från bilar, bussar och andra tunga fordon. Speciellt om det är gator med höga hastigheter och många bilar eller annan tung trafik.

På platser där cykel- och/eller gångtrafiken är stor bygger vi delade gång- och cykelbanor vilket innebär att ytorna för gående och cyklister är uppdelade; en gångbana och en cykelbana. Det här gör vi framförallt i Centrum där fotgängarflödena ofta är stora. Ofta lägger vi då betongplattor på gångbanan och asfalt på cykelbanan. Ibland målar vi även cykelsymboler på cykelbanan. Under åren 2012-2019 har vi byggt cirka 2 kilometer nya gång- och cykelbanor per år.

Under 2020 påbörjades en större satsning på utbyggnad av cykelvägnätet, som resulterade i att cirka 6,3 km ny gång- och cykelbana byggdes under 2020. Inom den kommande femårsperioden planerar Skellefteå kommun att bygga ut cirka 18,5 km nya gång- och cykelbanor.

Nedan listas de cykelbanor inom Skelleftedalen som är planerade att byggas 2021-2023.

Cykelbanor inom Skelleftedalen som planeras att byggas

Stadsdel

Gata/Plats

Klar

Anderstorp

Tubölegatan, Gymnasievägen-Anderstorpsleden

Klar

Bergsbyn

Voltgatan, Risbergsgatan-gatans slut

Klar

Bergsbyn

Holmgatan, Larsvägen-Häradsvägen

2022

Bergsbyn

Torsgatan, väg 372-Moröbackevägen

2023

Centrala stan

Södra Lasarettsvägen, Strandgatan-Nygatan

Klar

Centrala stan

Kanalgatan, Torggatan-Stationsgatan

Klar

Centrala stan

Karlgårdsbron

2023

Centrala stan

Södra Lasarettsvägen, Nygatan-Kanalgatan

2023

Hedensbyn

Risbergsgatan, Svedjevägen-Voltgatan

Klar

Hedensbyn

Truckgatan, Torsgatan-gatans slut

Klar

Morö Backe

Mellan Ridhusgatan och Truckgatan

Klar

Morön

Getbergsvägen, Morögatan-gatans slut

Klar

Norrböle

Fru Lovisas gata, Klockarbergsvägen-gatans slut

2022

Sunnanå

Lantmannagatan, Falkträskvägen-Karlgårdsleden

Klar

Sörböle

Tjärnvägen, Brogatan-Travvägen

2023

Älvsbacka

Strömsörgatan, Storgatan-Strandgatan

Klar

Nedan listas de cykelbanor i tätorter utanför Skelleftedalen som är planerade att byggas under 2021-2023.

Cykelbanor i tätorter utanför Skelleftedalen som planeras att byggas

Ort

Gata/Plats

Klar

Boliden

Skolgatan, Norra Parkvägen-Södra Parkvägen

Klar

Byske

Dalbomsgatan, Storgatan-Gårdmyrgatan

Klar

Byske

Storgatan, Ringvägen-Dalbomsgatan

2023

Kåge

Jörnsvägen, Skolgatan-Storgatan

2023

Lövånger

Näsåkersvägen, Kungsvägen-Skolvägen

2023

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se