Nya och förbättrade cykelbanor

När Skellefteå växer blir det fler som cyklar och vi måste bygga ut nätet av cykelbanor samtidigt som vi tar hand om och förbättrar de cykelbanor som redan finns, eftersom att vi vill att du som cyklar ska kunna göra det på ett säkert och framkomligt sätt.

Kommunens ansvar

Det är kommunen som ansvarar för de flesta cykelbanorna som ligger inom tätbebyggt område. Längs med statliga vägar är det ofta Trafikverket som ansvarar för cykelbanorna. Inom större flerbostadshusområden är det ofta samfälligheter som ansvarar för cykelbanorna.

Skellefteå kommun bidrar med synpunkter och samarbetar för att få till så bra infrastruktur som möjligt där Trafikverket är ansvariga.

När vi förbättrar befintliga cykelbanor

Vi måste ta hand om de gång- och cykelbanor som redan finns. Det gör vi på några sträckor varje år genom att bland annat genom att:

  • lägga ny asfalt
  • göra dem bredare
  • förbättra belysningen

Vi ser också över om vi kan sänka hastigheten för andra fordon, sätta upp farthinder eller utforma trafikmiljön på ett annat sätt så att du som cyklar alltid ska känna dig säker.

När vi bygger nytt

När vi bygger nya gång- och cykelbanor strävar vi alltid efter att de ska vara säkra och att du som cyklar ska kunna ta dig fram snabbt och smidigt. Därför bygger vi ofta nya gång- och cykelbanor som är separerade från bilar, bussar och andra tunga fordon. Speciellt om det är gator med höga hastigheter och många bilar eller annan tung trafik.

På platser där cykel- och/eller gångtrafiken är stor bygger vi delade gång- och cykelbanor vilket innebär att ytorna för gående och cyklister är uppdelade; en gångbana och en cykelbana. Det här gör vi framförallt i Centrum där fotgängarflödena ofta är stora. Ofta lägger vi då betongplattor på gångbanan och asfalt på cykelbanan. Ibland målar vi även cykelsymboler på cykelbanan. Under åren 2012-2019 har vi byggt cirka 2 kilometer nya gång- och cykelbanor per år.

Under 2020 påbörjades en större satsning på utbyggnad av cykelvägnätet, som resulterat i att cirka 13,4 km ny gång- och cykelbana har byggts under 2020-2022. Inom den kommande femårsperioden planerar Skellefteå kommun att fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet.

Nedan listas de nya cykelbanor inom Skelleftedalen som har byggts eller planeras att byggas 2021-2027.

Cykelbanor som byggts om eller planeras byggas

Stadsdel

Gata/Plats

Klar

Anderstorp

Tubölegatan, Gymnasievägen-Anderstorpsleden

Klar

Bergsbyn

Voltgatan, Risbergsgatan-gatans slut

Klar

Bergsbyn

Holmgatan, Larsvägen-Häradsvägen

Klar

Bergsbyn

Torsgatan, väg 372-Moröbackevägen

Klar

Bergsbyn

Jonvägens förlängning

2025

Centrala stan

Södra Lasarettsvägen, Strandgatan-Nygatan

Klar

Centrala stan

Kanalgatan, Torggatan-Stationsgatan

Klar

Centrala stan

Södra Lasarettsvägen, Nygatan-Kanalgatan

Klar

Centrala stan

Karlgårdsbron, Strandgatan-Skråmträskvägen

2024

Centrala stan

Parkbron

2025

Centrala stan

Stationsgatan, Parkbron-Kanalgatan

2026

Centrala stan

Bockholmsvägen, Forskargatan-Brogatan

2026

Hedensbyn

Risbergsgatan, Svedjevägen-Voltgatan

Klar

Hedensbyn

Truckgatan, Torsgatan-gatans slut

Klar

Morö Backe

Mellan Ridhusgatan och Truckgatan

Klar

Morön

Getbergsvägen, Morögatan-gatans slut

Klar

Norrböle

Fru Lovisas gata, Klockarbergsvägen-gatans slut

Klar

Sunnanå

Lantmannagatan, Falkträskvägen-Karlgårdsleden

Klar

Sörböle

Tjärnvägen, Brogatan-Travvägen

Klar

Sörböle

Gamla Burträskvägen, Tjärnvägen-gatans slut

Klar

Ursviken

Mekanvägen

2025

 Älvsbacka Strömsörgatan, Storgatan-Strandgatan Klar

Nedan listas de cykelbanor i tätorter utanför Skelleftedalen som har byggts eller planeras att byggas under 2021-2027.

Planerad utbyggnad av cykelbanor utanför Skelleftedalen

Ort

Gata/Plats

Klar

Boliden

Skolgatan, Norra Parkvägen-Södra Parkvägen

Klar

Boliden

Storgatan, Finnforsvägen-Bjurvägen

2024

Boliden

Gyllene Medelvägen

2025

Bureå

Norra Ågatan, Hemvägen-Filgatan

2025

Burträsk

Skolgatan, Elevgatan-Kamvägen

2025

Byske

Dalbomsgatan, Storgatan-Gårdmyrgatan

Klar

Byske

Storgatan, Ringvägen-Dalbomsgatan

Klar

Kåge

Jörnsvägen, Skolgatan-Storgatan

Klar

Lövånger

Vattenverksvägen, Kungsvägen-Bölevägen

Klar

Lövånger

Näsåkersvägen, Kungsvägen-Skolvägen

2024

Senast uppdaterad: