Tips i trafiken

Trafiken kan ibland vara intensiv och många ska samsas på gator, gångbanor och gång- och cykelbanor. För att skapa en säker miljö, både för dig som cyklar och för andra trafikanter, behöver vi hjälpas åt.

Här kommer lite enkla tips till vad du som cyklist bör tänka på. 

Samspel i trafiken

Det uppstår ibland situationer i trafiken där det inte är självklart hur du bör agera. En sådan situation kräver samspel i trafiken. Samspel i trafiken handlar om att bjuda till, vara lite extra uppmärksam, se dig om och ge tydliga tecken. Säkert är du som cyklar också ibland fotgängare eller bilist (och tvärtom).

Genom att sätta dig in i andras situation kan du bidra till ett trevligare och säkrare klimat i trafiken. Alla kan vi göra fel, men om vi samspelar minskar risken för olyckor.

Ett enkelt sätt att skapa en säkrare och trevligare trafikmiljö är att vi alla visar varandra hänsyn, anpassar hastigheten och söker ögonkontakt med varandra. Detta gäller inte minst vid övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter. Genom att både du och andra trafikanter har skyldigheter tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. Då ökar säkerheten.

Kom ihåg att cykeln är ett fordon

Som cyklist är du en fordonsförare och måste därför följa de trafikregler som gäller för alla slags fordon. Ett axplock av dessa regler är:

 • Stanna för rött ljus i trafiksignal och vid vägmärket stopplikt
 • Cykla inte mot enkelriktat
 • Cykla inte på trottoar/gångbana, utan cykla på gång- och cykelbanor eller på gatan tillsammans med biltrafiken
 • På cykelbana gäller samma regler som på gator och vägar, du cyklar till höger och kör om andra cyklister till vänster
 • Ge tydligt tecken när du ska svänga
 • Tänk på väjningsplikten i korsningar där högerregeln gäller, mot gående vid obevakade övergångsställen, från cykelbana och in på annan väg

Läs mer om regler för cyklister på Transportstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

När du ska korsa en gata på en cykelpassage har du som cyklist väjningsplikt. Det innebär att du:

 • I god tid ska sänka hastigheten eller stanna
 • Ska ta hänsyn till fordon som närmar sig cykelpassagen
 • Endast får cykla vidare om det kan ske utan fara eller hinder
 • Bilister som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister och mopedister (klass II).

På Nygatan genom centrala Skellefteå gäller speciella regler som innebär att cykeln måste ledas längs Nygatan mellan Hörnellgatan och Stationsgatan alla dagar mellan klockan 9–18. Övriga tider får du cykla, men endast i gångfart och du har alltid väjningsplikt gentemot de gående.

 1. Ge tecken. Sträck ut armen i god tid åt det håll du planerar svänga. Planerar du att stanna cykeln, lyft vänsterhanden rakt upp för att signalera.
 2. Undvik att stanna i cykelbanan. Stopp i cykelbanan kan orsaka olyckor. Måste du ändå stanna, kör åt sidan.
 3. Håll dig till höger. På cykelbanan gäller högertrafik. Vill du köra om dina medtrafikanter gör du det på vänster sida.
 4. Anpassa dig till fotgängare. Behöver du cykla på en gågata eller gångfartsområde, sänk hastigheten. Här är det fotgängarnas takt som råder. Du behöver också lämna företräde för gående.
 5. Använd ringklocka. Använd ringklockan när du behöver göra andra trafikanter uppmärksamma.
 6. Se upp för bildörrar. Håll avstånd till parkerade bilar. En hastigt öppnad dörr eller utsvängande bil kan innebära fara.
 7. Sök ögonkontakt. I knepiga situationer – till exempel i korsningar – sök ögonkontakt med dina medtrafikanter.
 8. Behåll telefonen i fickan. Cykling kräver uppmärksamhet. Undvik att använda telefonen (eller något annat som tar din uppmärksamhet från trafiken) när du cyklar. Måste du använda den, kör åt sidan och stanna.
 9. Ta det lugnt. Anpassa hastigheten efter trafiken och håll avståndet.
 10. Se till att du syns. Utöver belysning och reflexer på cykeln – använd gärna reflexer och varselfärger på din klädsel. Du är svårare att upptäcka än du tror!

För att din cykel ska vara laglig krävs att du har:

 • Fungerande broms (fotbroms eller två handbromsar)
 • Fungerande ringklocka

Om du cyklar i mörker måste du även ha:

 • Reflexer fram (vit), bak (röd) och i hjulen (orange)
 • Fungerande belysning

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Lagen trädde i kraft 1 januari 2005.

Läs mer om detta på Transportstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: