Varannan cykel

Cykelbanorna utvecklas och utökas

Det finns massor av goda skäl att cykla. Det vet du säkert redan.

Men du kanske inte visste att det under det senaste året har byggts 6,1 kilometer nya cykelbanor i Skellefteå? Under de närmaste åren kommer vi att fortsätta att knyta ihop cykelbanorna för att det ska bli enklare och smidigare att välja cykeln lite oftare. Här kan du läsa om hur vi tillsammans gör Skellefteå lite renare, lite friskare och lite säkrare – och hur du kan bidra genom att välja varannan cykel!

Piktogram varannan cykel

När Skellefteå växer blir det fler som cyklar och vi behöver bygga ut nätet av cykelbanor samtidigt som vi tar hand om och förbättrar de cykelbanor som redan finns. Vi vill att du som cyklar ska kunna göra det på ett säkert och bekvämt sätt.

Skellefteå kommun har en tydlig ambition om ett mer hållbart resmönster. För att underlätta resor med cykel har Skellefteå kommun påbörjat en större satsning på utbyggnad av cykelvägnätet. Det senaste året byggdes cirka 6,1 km ny cykelbana och satsningen fortsätter de kommande åren.

Med ett sammankopplat nät vill vi skapa bättre förutsättningar för att fler ska välja att gå eller cykla. Ett minskat bilanvändande och ökad andel hållbart resande bidrar till en renare stadsmiljö, tack vare minskad mängd utsläpp från motorfordonstrafiken. Dessutom främjas naturligtvis folkhälsan när fler väljer att röra på sig.

Närmast på tur står bland annat gång- och cykelbanan vid Lantmannagatan, Getbergsvägen, Södra Lasarettsvägen och Torsgatan. Vill du veta mer om vilka sträckor som ska byggas ut med gång- och cykelbana de närmaste åren kan du kolla in kartan "Nya cykelbanor i Skellefteå" här nedanför.

Mer information om cykling i Skellefteå

Nya cykelbanor i Skellefteå

Nya cykelbanor i Skellefteå

Rosafärgade sträckningar markerar cykelbanor som byggs närmaste åren. Tack vare de nya cykelbanorna knyts nätet ihop och underlättar cykling i Skellefteå.

Senast uppdaterad: