Vintercykla

Längs kommunens prioriterade gång- och cykelbanor startar plogningen vid 3-5 cm snö.

Ambitionen är att de prioriterade gång- och cykelbanorna ska vara åtgärdade senast 07:00 vardagar i normalfallet*. Helgdagar 10:00. Övriga gång- och cykelbanor plogas under dagen.

*Normalfall avser snöfall där startkriteriet uppnåtts kl. 02:30.

Kartan visar de gång- och cykelbanor som är prioriterade för snöröjning.

Cykelkartan

Cykelkartan

Förklaringar på cykelkartan

  • Röd linje - Prioriterade gång- och cykelvägnät
  • Röd streckad linje - Prioriterade sträckor i blandtrafik
  • Blå linje - Övrigt gång- och cykelvägnät

Tips till vintercyklister

För att din cykel ska vara laglig krävs att du har fungerande broms och fungerande ringklocka. Om du cyklar i mörker krävs även fungerande belysning fram och bak samt reflexer fram, bak och åt sidan, exempelvis i hjulen. Komplettera gärna med en reflexväst.

En cykel är ett fordon. Trafikregler som gäller för andra fordon gäller även cyklister. Exempelvis gäller enkelriktning på gator både för bilar och cyklar.

Använd alltid hjälm och mössa, till exempel en tunn fleecemössa. Hjälmen är en billig livförsäkring.

Använd välpumpade dubbdäck. Det ger bättre grepp på hårt packad snö.

Senast uppdaterad: