På landsbygden

Utanför detaljplanerat område finns inga skyldigheter att hålla vägbelysning men fullmäktige har beslutat att det upp till en viss nivå ska finnas belysning även utanför detaljplanerat område.

Vi ser löpande över skicket på belysningsanläggningarna på landsbygden. Befintliga anläggningar måste följa gällande säkerhetsföreskrifter för el och hållfasthet.

Anläggningar som visar sig ha allvarliga brister i elsäkerheten tvingas vi släcka ner, eftersom kommunen som ägare enligt lag är skyldig att göra anläggningen elsäker.

För att kunna återställa belysningen utmed vägsträckan är nyanläggning nödvändig, vilket kräver politiska beslut i Samhällsbyggnadsnämnden.

Senast uppdaterad: