Dispenser

Vid vissa tillfällen går det att få tillstånd att frångå vissa regler i trafikförordningen.

Några av de tillfällena kan vara:

  • Bred, långa eller tunga transporter.
  • Parkera där man normalt inte får parkera.
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För transporter som är längre, bredare eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger krävs tillstånd (transportdispens).

Om transporten genomförs inom Skellefteå kommun skickas ansökan till Skellefteå kommun. Ansökan ska vara hos kommunen senast 1 vecka innan transportdatum. Skellefteå kommuns ordinarie avgift för transportdispens är 700 kr. Avgift för transporter som är tyngre än 100 ton eller längre än 35 meter eller bredare än 4,5 meter är 1200 kr.

Om transporten korsar kommungränsen in i en annan kommun så skickas ansökan till Trafikverket.

Spara ned blanketten på din dator för att minska risken att det du fyllt i försvinner när du skickar in din ansökan. Ansökan skickas tillsammans med de intyg som behövs till verksamhettrafik@skelleftea.se eller
besök Trafikverkets sida för transportdispenser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färdvärdsintyg

Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad. Länk till blankett finns under rubriken Blanketter på den här sidan.

Vägningsintyg

Vid tunga transporter med last krävs ett avsändarintyg eller vägningsintyg som det nu mer heter. Avsändaren av lasten ska intyga vad det är för last, vilka dimensioner den har (längd, bredd, höjd) samt vikt på lasten.
Blanketten finns via knappen nedan.

Transport av odelbar last utan dispens

Transport av bred eller lång odelbar last kan i vissa fall utföras utan dispens. Läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Trafikförordningen och Transportstyrelsen

I trafikförordningens fjärde kapitel finns bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Bestämmelserna finns också på Transportstyrelsens webbplats.

Trafikförordningen (1998:1276) kapitel 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Normalt sker parkering samt lastning och lossning på egen fastighet eller på anordnade platser på gatumark. Om detta inte är möjligt kan det finnas möjlighet att få dispens för att parkera på annan yta på gatan.

Dispens att få parkera samt lasta och lossa där man annars inte får parkera eller stanna kan beviljas om kommunen anser det vara nödvändigt.

De flesta stoppen kan lösas som lastning och lossning genom att ställa sig vid sitt avlastningsställe, lastar av allt som ska användas och sedan kör iväg och parkerar fordonet på en skyltad parkeringsplats eller på tomtmark.

Ansökan skickas skriftligt via mail till verksamhettrafik@skelleftea.se eller vi knappen nedan.

Parkera och köra på gågata

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
  • Fordon får inte parkeras.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan

Normalt ska dessa regler fungera så länge transport och varuleverans sker. Annat så som installation eller byggnation innefattas inte av reglerna i trafikförordningen.

Vid arbete som följer efter lastning/lossning måste arbetsbilen parkeras på skyltad parkeringsplats eller på tomtmark.

Undantaget från förbud mot parkering på gågata är de som har beviljats ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade, de får stå parkerade i 3 timmar.

Information och ansökan finns via knappen nedan

Senast uppdaterad: