"rootPage" is not defined.

Avgifter parkering

Parkeringsplatserna är indelade i zoner med olika avgifter. Även parkeringshusen har olika avgifter.

Öppna parkeringskartan för att se zonerna i centrala Skellefteå

Öppna parkeringskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter parkering

(Ej parkeringshus)

Område

Tid

Avgift

Zon 1

Helgfri måndag - fredag kl. 09-18.
Lördag kl. 09-15.

En timme 10 kr
Två timmar 15 kr
Från timme tre 15 kr/tim

Zon 2

Helgfri måndag - fredag kl. 09-18.
Lördag kl. 09-15.

En timme 8 kr
Två timmar 10 kr
Från timme tre 10 kr/tim

Zon 3

Helgfri måndag - fredag kl. 09-18.
Lördag kl. 09-15.

5 kr/tim
20 kr/dygn på parkeringarna intill Forskargränd

Zon 4 (motorvärmare)

Måndag -söndag kl. 00-24.

1 maj-31 oktober: 3 kr/tim, 30 kr/dygn
1 november-30 april: 5 kr/tim, 50 kr/dygn

Eddahallen, Norrvalla

Helgfri måndag - fredag kl. 09-17.
Lördag kl. 09-15

De tre första timmarna utan avgift. Från timme fyra 5 kronor/timme
Avgifter i parkeringshus

Timavgifter parkeringshus

P-hus

Pris

Brinken

Lägsta avgift för att starta en parkering 15 kr
15 kr per timme

Campus

Lägsta avgift för att starta en parkering 10 kr

10 kr per timme

Dygns- och abonnemangsavgifter parkeringshus

P-hus

1 dygn (24h)

30 dygn*

Brinken

120 kr

1200 kr

Campus

90 kr

900 kr

*Säljs i appen Parkster

Beroende på var du parkerat heter det parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning är felparkering på gatumark.

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktig ska du överklaga den hos polisen. Det står på anmärkningen hur du ska göra. Du måste alltid betala parkeringsanmärkningen, ifall överklagan godkänns återbetalas avgiften.

Lagen som styr detta är lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Kontrollavgift

En kontrollavgift får du när du felparkerat på privat mark.

Anser du att kontrollavgiften är felaktig ska du överklaga den genom att ringa till Hojab parkeringsservice, telefonnummer 08-735 29 99, måndag - fredag kl. 08.00-17.00. Du ska inte betala kontrollavgiften under tiden du överklagar då betald kontrollavgift räknas som godkänd kontrollavgift.

Lagen som styr detta är lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Felparkeringsavgifter

Avgifter


Felparkeringsavgift 400 kronor

  • Ej erlagd avgift
  • Parkerat längre än tillåten tid
  • Parkerat inom parkeringsförbudsområde
  • Parkerat på plats med förbud
  • Parkerat i terräng

Felparkeringsavgift 700 kronor

  • Parkerat på gång- eller cykelbana
  • Parkerat mot färdriktning
  • Parkerat i vägkorsning
  • Parkerat på ändamålsplats eller busshållplats

Felparkeringsavgift 1000 kronor

  • Stannat eller parkerat för annat ändamål än på- eller avstigning på plats för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag, exempelvis parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad

Har du tappat bort den ”gula lappen”?

Det kommer en påminnelse via posten till den som står som ägare till fordonet.

You need the following information to pay a parking fine or a control fee from a foreign bank account.

Parking fine (parkeringsanmärkning)

Your can pay the Swedish Transport Agency from abroad.

Parking fine External link.

Control fee (kontrollavgift)

IBAN: SE2395000099602606630255

SWIFT: NDEASGSS

Don't forget to enter your case number (debiteringsnummer) to the fine ticket as OCR-number/message.

Senast uppdaterad: