Parkering

Avgifter parkering

Parkeringsplatserna är indelade i zoner med olika avgifter. Även parkeringshusen har olika avgifter.

Betala parkering

Skellefteå kommun har 2200 parkeringsplatser i centrum varav 370 i parkeringshus. På kommunens parkeringsplatser i Skell...

Parkeringshus

Skellefteå kommun har två parkeringshus, på Campus och i Stadshuset Brinken.

Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Dessa regler gäller för hela landet och de anges som regel...

Laddstation för elbil

Skellefteå kommun har parkeringsplatser med laddstolpe för elfordon.

Parkera med EU-moped och motorcykel

Här kan du läsa mer om var du kan parkera din EU-moped och motorcykel.

Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål. Tillståndet gäller i de ...

Pendlarparkering

Du som pendlar har möjlighet att parkera din bil för att samåka eller byta till kollektivt färdsätt. Det finns pendlarpa...

Nyttokort

Skellefteå kommuns verksamhetsfordon och de företag som har ett fordon med tydligt angivet firmanamn på bilen, kan vid å...

Flytt av fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordningen eller säkerheten i trafiken får i vissa fall flyttas från plats...

RELATERAD INFORMATION

Personalparkering med kod

Köp av parkeringsplats för dig som är anställd i en verksamhet som har rätt att köpa personalparkering från Skellefteå k...

Ska du parkera med EU-moped, ansöka om tillstånd för rörelsehindrade eller har du fått en parkeringsanmärkning? Här hittar du information om allt från hur du parkerar till vart du inte får parkera.

Parkeringskartan

Parkeringskartan