Personalparkering med kod

Köp av parkeringsplats för dig som är anställd i en verksamhet som har rätt att köpa personalparkering från Skellefteå kommun. Tjänsten kan också användas av vikarier och praktikanter i Skellefteå kommun

Följande verksamheter kan köpa parkering via e-tjänsten:

 • Folkrörelsearkivet
 • Hälsocentraler Bureå, Burträsk, Byske, Erikslid, Kåge, Lövånger
 • Folktandvården Bureå, Burträsk, Byske, Kåge
 • Skellefteå buss
 • Skellefteå Museum
 • Skellefteå Science City
 • Västerbottensteatern
 • Vikarier och praktikanter i Skellefteå kommun

Du får en kod via din chef som du anger vid inloggning i tjänsten. Är du vikarie eller praktikant i Skellefteå kommun kontaktar du Internservice.

Vill du kontrollera hur länge din biljett gäller? I bekräftelsemeddelandet, som du fick när du köpte biljett, finns en länk som du kan använda.

Du kan också logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. (sjalvservice.skelleftea.se) för att kontrollera biljettens giltighet. På Mina sidor kan du också ändra dina kontaktuppgifter, exempelvis byta telefonnummer.

Vill du snabbt och enkelt komma åt e-tjänsterna i din mobil? Skapa en bokmärkesapplikation till din hemskärm. Hur det går till kan se olika ut beroende på vilken telefon du har och vilken webbläsare du använder.

Så här gör du som har en Android-telefon

 1. Använd din webbläsare i telefonen för att gå till e-tjänsten.
 2. Klicka på menysymbolen för att få fram ännu en meny.
 3. Välj Lägg till sida på, för en att sedan välja hemskärmen. Bokmärket kommer hamna som en ikon på telefonens hemskärm. Den kommer att se ut som en app och du kan flytta den till den plats du önskar.

Så här gör du som har en iPhone

 1. Använd din webbläsare i telefonen för att gå till e-tjänsten.
 2. Längst ner finns en ikon som liknar en rektangel med en pil som pekar uppåt. Klicka på symbolen.
 3. Du kommer få upp en ny ruta. Välj Lägg till på hemskärmen. Bokmärket kommer hamna som en ikon på telefonens hemskärm. Den kommer se ut som en app och du kan flytta den till den plats du önskar.

Text

Villkoren beskriver hur erbjudandet av personalparkering ser ut för Skellefteå kommuns anställda samt övriga användare av kommunens förhyrda parkeringsplatser.

Tillgång och fördelning av platser

All personalparkering sker i mån av plats enligt rullande parkering. Det finns inga fasta platser. Personalparkering erbjuds inte under skärmtak eller i garage.

Vid fördelning av platser och eventuell platsbrist prioriteras i första hand Skellefteå kommuns fordon/tjänstebilar, och i andra hand personalparkering.

Parkeringar kan finnas på flera platser inom det köpta området. Det finns ingen garanti att det finns parkering i omedelbar närhet av arbetsplatsen.

Villkor för anställdas parkering

En anställd får bara ha en biljett/abonnemang och parkeringen får bara användas för det fordon som används till och från arbetet. Det är inte tillåtet att använda sin biljett/abonnemang för långtidsuppställning av andra fordon. Vid överträdelse kan abonnemanget komma att avslutas utan återbetalning.

Det parkerade fordonet ska vara kopplat till den anställdes giltiga biljett/abonnemang men kan flyttas till det fordon som används för dagen.

Köp kan inte ångras, ingen återbetalning görs utan parkeringen gäller för den period om är betald för.

Ingen återbetalning sker om anställningen avslutas innan biljett/abonnemang har slutat gälla. Parkeringsplatsen kan däremot användas för den betala perioden.

Vid särskilda skäl kan parkeringsverksamheten avgöra om återbetalning kan ske.

Abonnemang/biljetter

Aktuella priser och abonnemangslängder finns på sjalvservice.skelleftea.se se se personalparkering med kod

Det är ingen prisskillnad på biljett/abonnemang beroende på anställningsgrad (heltid/deltid).

Avgifterna är satta med hänsyn till skatteförfarandelagen och inkomstskattelagen som bestämmer att parkeringsförmånen ska värderas till det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om han själv skaffat sig tjänsten. Centrala Skellefteå har därför en dyrare avgift än övriga Skellefteå kommun.

Övriga användare

Region Västerbotten får köpa personalparkering där kommunen och regionen driver verksamhet i samma byggnad och kommunen eller dess bolag är hyresvärd.

Anställda vid Skellefteå museum, Skellefteå buss, Västerbottens teatern, Folkrörelsearkivet och Skellefteå Science City får köpa personalparkering från kommunen.

Om parkeringsverksamheten godkänner att externa (icke kommunanställda/företag) får parkera på kommunens personalparkering gäller samma förutsättningar som för anställda i kommunen. Extern uthyrning regleras med avtal.

Parkeringsverksamheten har möjlighet att hyra in fler parkeringsplatser vid behov för kommunens räkning.

Parkeringsverksamheten får justera abonnemangslängder med delgivning till samhällsbyggnadsnämnden om vilka förändringar som görs.

Frågor och svar

Frågor och svar

Biljetten gäller för en bil åt gången, men du kan växla mellan olika bilar.

För att ändra fordon för din personalparkeringsbiljett används e-tjänsten ”Ändra registreringsnummer på personalparkeringsbiljett”.

1. Öppna https://sjalvservice.skelleftea.se/bytareggnummer Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

2. Ange dina personuppgifter, vilken biljett som ska gälla ett annat fordon och det nya registreringsnumret.

3. Klicka på ”Skicka in”.

När det nya fordonet har registrerats skickas en bekräftelse till dig.

Dygnsparkering 24 timmar finns bara i PP3. Kontrollera att du valt rätt parkeringsområde.

Nej. För att få stå på personalparkeringarna måste bilen alltid ha en giltig biljett. (För dig som använder flera bilar är det viktigt att biljetten står på det fordon som används för dagen.)

Har du inte hunnit köpa en biljett betraktas ditt fordon som felparkerat och du riskerar att få en kontrollavgift. Då är det bättre att du parkerar på annan plats till dess du köpt biljett.

Nej. Däremot kräver systemet att du skriver in ett nummer vilket som helst, men du kan hitta på ett. Det görs ingen kontroll att numret är rätt.

Det finns fyra olika biljetter/abonnemang för personalparkering:

 • månad 30 dagar (valfritt startdatum)
 • halvår fast period (januari - juni eller juli - december)
 • helår 365 dagar (valfritt startdatum)
 • dygn 24 timmar (valfri starttid) denna biljett finns bara i ytterområden, PP3

Ja, du köper en biljett som ger möjlighet att parkera på heltid.

Biljetten gäller för den tid du köpt parkering. När din parkering är påväg att löpa ut (gäller inte dygnsparkering) får du ett meddelande (mejl eller sms beroende på vilket kontaktsätt du har valt) att din parkering är på väg att löpa ut.

Nej. Du bör planera ditt köp och välja en kortare biljettperiod.

Du köper biljetten i det parkeringsområde du arbetar för den tid du behöver, dvs om du behöver kortare tid än ett halvår kan du köpa för 30 dagar. Köp sedan en ny biljett i det nya området. (Du kan välja ett datum inom aktuell eller nästkommande månad när du vill att biljetten ska börja gälla.)

För att få stå på personalparkeringar inne i centrala stan måste du köpa abonnemang för PP1 eller PP2. En annan lösning är att betala vanlig avgift och parkera i exempelvis parkeringshuset Brinken.

För dig som arbetar i flera olika personalparkeringsområden gäller detta:

Med parkeringstillstånd PP1 (centrum väst) och PP2 (centrum öst) är det möjligt att parkera på båda områdena. Båda tillstånden tillåter parkering i PP3 (ytterområden).

Kortet du kopplar till din användare måste vara öppet för internetköp. Kontrollera också att du har tillräckligt med pengar på kontot.

Betalningen sker vid köptillfället.

Ja, det kan du.

Månad 30 dagar, dygn 24 timmar och helår 365 dagar kan du välja startdatum på biljetten och alltså köpa biljett i förväg.


Senast uppdaterad: