Översiktsplaner och detaljplaner

Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga gällande planer samt planer som vi arbetar med att ta fram. Om du tänker köpa en fastighet eller bygga något - ta först reda på vilken plan som gäller för området.

Synpunkter på aktuella planer

Kommunen håller planutställningar och samråd innan vi antar en ny plan. Du har rätt att lämna synpunkter på de planförslag du berörs av. Synpunkterna ska du lämna in skriftligt till bygg- och miljönämnden innan sista datum för planen.

Nu finns alla pågående detaljplaner på webben

På sidan Detaljplaner hittar du samtliga detaljplaner som kommunen arbetar med just nu.
De detaljplaner som man kan lämna synpunkter på, alltså de planer som är ute på samråd eller granskning, ligger överst i listan men du hittar också vilka som är under bearbetning inför granskning eller antagande.

Gå till aktuella detaljplaner