Översiktsplaner

Översiktsplanen visar vilken inriktning Skellefteå kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den ...

Planprogram

Här hittar du de planprogram som kommunen arbetar med just nu. Klicka vidare på respektive program så hittar du aktuella...

Detaljplaner

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett visst område.

Planer för landsbygd

I Skellefteå kommuns landsbygd, som är större än hela Sundsvall, Stockholm och Jönköpings kommuner tillsammans, bor och ...

Planer för trafik

Skellefteå är en till ytan stor kommun, vilket ställer höga krav på planeringen av resor och transporter. Skellefteå kom...

Så läser du detaljplanen

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får användas. Detaljplanen bestämmer t.e...

RELATERAD INFORMATION

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad gäller när du ska bygga nytt, ändra eller riva? Hur söker du bygglov eller gör en anmälan inför en byggåtgärd? Ta al...

Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga gällande planer samt planer som vi arbetar med att ta fram. Om du tänker köpa en fastighet eller bygga något - ta först reda på vilken plan som gäller för området.

Synpunkter på aktuella planer

Kommunen håller planutställningar och samråd innan vi antar en ny plan. Du har rätt att lämna synpunkter på de planförslag du berörs av. Synpunkterna ska du lämna in skriftligt till bygg- och miljönämnden innan sista datum för planen.

Nu finns alla pågående detaljplaner på webben

På sidan Detaljplaner hittar du samtliga detaljplaner som kommunen arbetar med just nu.
De detaljplaner som man kan lämna synpunkter på, alltså de planer som är ute på samråd eller granskning, ligger överst i listan men du hittar också vilka som är under bearbetning inför granskning eller antagande.

Gå till aktuella detaljplaner