Planering i kommunen

Översiktsplaner

Översiktsplanen visar vilken inriktning Skellefteå kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den ...

Planprogram

För att underlätta framtagandet av framtida detaljplaner kan ett planprogram tas fram för att utreda förutsättningar och...

Detaljplaner

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett visst område.

Planer för landsbygd

I Skellefteå kommuns landsbygd, som är större än hela Sundsvall, Stockholm och Jönköpings kommuner tillsammans, bor och ...

Planer för trafik

Skellefteå är en till ytan stor kommun, vilket ställer höga krav på planeringen av resor och transporter. Skellefteå kom...

Så läser du detaljplanen

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får användas. Detaljplanen bestämmer t.e...

Ansök om planbesked och detaljplan

Kommunen har planmonopol vilket betyder att det är kommunen som bestämmer hur marken inom kommunen ska användas och beby...

Tyck om

Skellefteå växer vilket medför ökade krav på allt från infrastruktur och logistik till boende. På den här sidan hittar d...

RELATERAD INFORMATION

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad gäller när du ska bygga nytt, ändra eller riva? Hur söker du bygglov eller gör en anmälan inför en byggåtgärd? Ta al...

Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Om du tänker köpa en fastighet eller bygga något - ta först reda på vilken plan som gäller för området. 

Tyck till om aktuella planer

Kommunen håller planutställningar och samråd innan vi antar en ny plan. Du har rätt att lämna synpunkter på de planförslag du berörs av. Synpunkterna lämnar du in skriftligt till bygg- och miljönämnden innan sista datum för planen.

Gå till aktuella detaljplaner