Nu kan du åka buss
utan avgift på fritiden

Nu erbjuder kommunen gratis busskort för fritidsresor för dig som går gymnasiet eller är mellan 16 och 19 år. Här kan du läsa mer om vad som gäller för resorna och hur du gör för att ansöka.

Vi vill uppmuntra fler att välja kollektivtrafiken och därför erbjuder vi avgiftsfria fritidsresor för ungdomar.

Du har rätt till resorna om du:

 • Är 16-19 år och folkbokförd i Skellefteå kommun.
 • Går i gymnasiet, är folkbokförd i Skellefteå kommun, men inte uppfyller ålderskravet.
 • Är i asylprocessen, men stadigvarande bosatt i Skellefteå kommun och 16-19 år.

För dig som omfattas av ålderskravet gäller fria resor från den 1 juni det år du fyller 16 till den 30 juni det år du fyller 19.

Så här gör du för att få åka

Du behöver ansöka om att få ett busskort för avgiftsfria fritidsresor. Det gäller även om du redan har ett skolkort och åker till och från skolan med buss. Så här gör du:

 1. Gå till receptionen i Stadshuset på Trädgårdsgatan 6 i centrala Skellefteå. Receptionen är öppen 07.00-17.30 på vardagar.
 2. Ta en kölapp och vänta på din tur. När det är din tur, berätta att du vill ta del av avgiftsfria fritidsresor och uppge namn och personnummer.
 3. Kundtjänst kollar att du har rätt till resorna och lämnar sedan ut ett färdbevis till dig som är personligt. Det är giltigt ett år och du får inte låna ut det till någon annan.
 4. Om du får problem med ditt kort eller tappar bort det kan du få ett nytt genom att besöka receptionen. Ett nytt kort kostar 150 kronor. Har du frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 (tryck 2).

Resor gäller inte under rusningstid

De avgiftsfria resorna gäller inte under rusningstid, klockan 07:00-09:00 på vardagar och klockan 15:30-17:30 på vardagar, oavsett om det är termin eller lov. Det är på grund av att det ofta är fullt på bussarna de tiderna. Om tiderna skulle bli avgiftsfria skulle vi riskera att bussarna inte räcker till.

På helger är det avgiftsfritt dygnet runt.

Du som däremot har så långt till skolan att du har rätt till elevresor kommer som vanligt att kunna åka till och från skolan utan begränsningar.

Bussresor och inackordering

Det här gäller för resorna

 • Avgiftsfria fritidsresor får bara göras inom Skellefteå kommun.
 • Färdbeviset gäller för resor med start och mål inom Skellefteå kommun.
 • Avgiftsfria resor kan göras både med Länstrafiken och lokaltrafiken.
 • Resorna gäller inte mellan 07:00-09:00 och mellan 15:30-17:30, på vardagar, oavsett om det är termin eller lov. Det är tidpunkten när du stiger på bussen som räknas.
 • Under helger är alla resor avgiftsfria.
 • Du blippar ditt färdbevis i biljettmaskinen och är det giltigt och används på de tider som gäller lyser det grönt i maskinen. Är det inte giltigt lyser det rött och du behöver betala för resan. Har det blivit något fel på ditt kort kan du besöka kundtjänst i Stadshusets reception.
 • Färdbeviset får inte användas som delbetalning för resor ut, från eller in till kommunen. Om du vill göra en sådan resa får du köpa en biljett för hela resan enligt ordinarie pris.

Du som däremot har så långt till skolan att du har rätt till elevresor kommer som vanligt att kunna åka till och från skolan utan begränsningar.

Senast uppdaterad: