Resor och transporter

Busstrafiken

När kommunen växer är det viktigt att det finns ett attraktivt kollektivtrafiksystem som kan erbjuda människor snabba, t...

Hållbart resande

Hållbart resande, det är konkreta handlingar. Väljer du att lämna bilen hemma och istället cykla, gå eller åka kollektiv...

Buss, tåg, flyg

Det är enkelt att ta sig till Skellefteå. E4:an går alldeles förbi Centrum och flygplatsen ligger bara 15 km bort. Med l...

Hamn och järnväg

Skellefteå kommun sköter kommunens hamn Port of Skellefteå samt industrispår i kommunen, för att regionens näringsliv sk...

Avgiftsfria fritidsresor

Nu erbjuder kommunen gratis busskort för fritidsresor för dig som går gymnasiet eller är mellan 16 och 19 år. Här kan du...

Resecentrum

Skellefteå växer vilket medför ökade krav på transportinfrastruktur och logistik. Två nya resecentrum planeras i kommune...

Norrbotniabanan

Trafikverkets planering för Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015. De tre järnvägspla...

Att resa till eller inom vår kommun är enkelt. Ett hållbart resande, så som kollektivtrafik, cykel och gång är prioriterat.

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se