Hållbart resande

Hållbart resande, det är konkreta handlingar. Väljer du att lämna bilen hemma och istället cykla, gå eller åka kollektivt reser du hållbart. Väldigt enkelt och konkret samt något som både du och miljön tjänar på!

I Sverige görs 77 % av alla resor med bil. Av dessa bilresor är 62 % kortare än 4 km, ett avstånd man lätt skulle kunna cykla istället för att köra bil. Bilarnas koldioxidutsläpp bidrar i hög grad till växthuseffekten.

I Skellefteå bor drygt 48 % av invånarna mindre än 5 km från centrum. På cykelkartan kan du se var cykelbanorna finns och en markering som visar avståndet in till centrum. Prova att cykla, gå eller åka kollektivt istället! Att cykla 5 km tar bara ca 15-20 min.

Kolla in cykelkartan

För att minska de skadliga utsläppen i centrum har Skellefteå kommun ett åtgärdsprogram ”Renare stadsluft”.

Skellefteå kommun arbetar aktivt med "Mobility Management", vilket innebär att påverka med information och kommunikation innan resan ens har börjat.

Tips! Trafikverkets broschyr om hållbart resande Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: