Fastighetsägarens ansvar

Det är mycket att stå i på den egna tomten och fastigheten. Då är det lätt att glömma att det finns några meter till som behöver tas om hand. För vi har ett gemensamt ansvar för den kommunala marken utanför din fastighet.

Skotta, sanda eller grusa. Den snö som du skottar ner från tak, trappor, portgång etc. måste du ta hand om och forsla bort. Den får inte forslas ut på gångbanan/gatan. Gång- och cykelbanan/trottoaren måste vi hålla öppen/ skottad för att exempelvis äldre med rullatorer, handikappade, gångare med barnvagn, skolbarn ska kunna ta sig fram.

Avlägsna snö och istappar från tak. Som fastighetsägare ansvarar du för bevakning och bedömning av när taken behöver skottas. Du ska se till att snö och is inte rasar från taken. Att smältvatten från exempelvis stuprännor som samlas på trottoaren tas bort, samt att du halkbekämpar den ytan. Längre ner på sidan finns information om hur du ska göra en eventuell avspärrning runt fastigheten.

Sanda och skotta där dina sopkärl står. Att lyfta fram ett sopkärl från en snödriva går kanske en gång men sen börjar ryggen säga ifrån. Det här är en fråga om miljöarbetarnas säkerhet och är viktigt för att undvika arbetsskador.

Det handlar om höga hastigheter och stora krafter när is
faller ner från taket.

  • Istapp med längd 0,5 m kan vid fallet uppnå en vikt upp till 2 kg.
  • Istapp med längd 1 m kan vid fallet uppnå en vikt upp till 20 kg.
  • Istapp med längd 2 m kan vid fallet uppnå en vikt upp till 50 kg.

Hastigheten på fallande istapp:

  • 2 våningar - cirka 25 km/timmen
  • 3 våningar - cirka 50 km/timmen
  • 5 våningar - cirka 60 km/timmen

Avspärrningar vid risk
för ras från tak

Som fastighetsägare ansvarar du för fallande föremål från din fastighet. Det finns reglerat i ordningslagen och gäller både för företagare och privatpersoner. Av den anledningen spärrar många fastighetsägare av ett område runt fastigheten när det finns risk för fallande istappar och snö. Det är bra men det är viktigt att avspärrningen är utformad på rätt sätt.

Varför är utformningen viktig?

Fastighetsägaren är ansvarig om någon skulle ramla och göra sig illa på grund av inhägnaden. Exempel på de som ligger i riskzonen är personer med synnedsättning, cyklister och personer som tittar ner i sina
mobiltelefoner.

För att skydda dig som fastighetsägare och personer som passerar är det viktigt att din avspärrning är genomtänkt. Du måste ta hänsyn till omständigheterna på platsen, och det är viktigt att du sätter upp avspärrningen på rätt sätt.

Hur ska utformningen se ut?

Avspärrningen ska göras med material avsett för ändamålet.
Handboken ”Arbete på väg” som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut regler hur en avstängning ska se ut. Du kan gratis ladda ner den från SKL:s webbutik: http://webbutik.skl.se/ Länk till annan webbplats.

Vad ska du inte använda som avspärrning?

Använd inte flaggspel, koner, träbockar, pallar, avspärrningstejp och liknande som avspärrning. För personer i riskzonen är dessa svåra att upptäcka och fallrisken är stor.

Senast uppdaterad: