Snö, halka och renhållning

Städning av gata och park

När våren kommer städar vi våra gator och grönområden från snö och sand.

Snö och halka

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skul...

Fastighetsägarens ansvar

Det är mycket att stå i på den egna tomten och fastigheten. Då är det lätt att glömma att det finns några meter till som...

Här kan du bland annat läsa om hur vi håller kommunens gator rena och om hur snöröjningen går till under vintern.