Det svenska föreningslivet

Fritid kallas den tid då du är ledig från arbete och skola. Denna tid kan användas till att utöva olika intressen antingen på egen hand eller tillsammans med andra i en förening. Det finns en stark tradition av föreningsliv i Sverige och många är medlem i en eller flera föreningar på sin fritid. ​

Föreningslivet i Skellefteå kommun

I Skellefteå kommun finns ett rikt föreningsliv. Totalt finns det ca. 860 ideella föreningar med ett omfattande och varierande utbud såsom idrottsföreningar, kultur- och musikföreningar och övriga föreningar.

Tillsammans ​

I föreningslivet kan du lära känna andra med samma intressen och få fler kontakter i det svenska samhället. För dig som är ny i landet kan medlemskap i en förening vara ett sätt att få nya vänner och snabbt lära dig svenska språket. ​

Så här fungerar föreningslivet​

Den demokratiska uppbyggnad som utmärker ideella föreningar innebär att föreningen är uppbyggd på ett sådant sätt att medlemmarna ska ha möjlighet att påverka föreningen och verksamheten. En vald styrelse leder föreningen och tar tillsammans med medlemmarna beslut om föreningens regelsystem (stadgar) och aktiviteter. Varje år har föreningen ett årsmöte som är det högst beslutande organet i föreningen där varje medlem har en röst. ​

En ideell förening är alltid öppen för nya medlemmar, som delar föreningens målsättning. Dessa behöver inte bidra med en kapitalinsats. Däremot är det vanligt att det tas ut en medlemsavgift och deltagaravgift beroende på vilka aktiviteter som man deltar i. ​

Förväntningar/skyldigheter ​

Medlemskapet i en förening innebär oftast att engagemanget är ideellt och att man ställer upp och hjälper till på föreningens olika aktiviteter utan lön eller arvode. Dessa arbetsuppgifter kan vara att man hjälper till som tränare/ledare, skjutsar till aktiviteter, bakar eller säljer varor för att samla in pengar till föreningen. ​

Hitta föreningar​

Med hjälp av Föreningsregistret kan du hitta en förening som passar dig.
Det är möjligt att hitta föreningar i Föreningsregistret på följande sätt:

Namn – Föreningens namn
Föreningskategori – Vad det är för typ av förening, exempelvis Idrottsförening, Kulturförening, Ungdomsförening.
Distrikt – Föreningens geografiska placering, exempelvis Centralorten, Boliden eller Kåge.
Verksamhet – De aktiviteter som föreningen bedriver, exempelvis Fotboll, Konst eller Samhällsverksamhet.

För en detaljerad beskrivning av hur du söker och filtrerar i Föreningsregistret se filmen nedan ”Så här söker du i föreningsregistret”.

Du hittar föreningsregistret här:


Så här söker du i föreningsregistret

Så här söker du i föreningsregistret

För att få helskärm på videon klickar du helskärmsikonen.

Senast uppdaterad: