"rootPage" is not defined.

Bidrag att söka

Det finns många bidrag att söka. Här hittar du både aktuella bidrag och andra bidrag som går att söka för föreningar. De flesta bidragen söker du i Interbook GO men några bidrag kan du också söka du via blankett. Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret om du har frågor eller funderingar 0910-73 50 00. Hoppas att ni hittar något bidrag som passar just er förening.

Glöm inte att kolla sista ansökningsdag så att ni inte missar något bidrag.

Från och med 1 januari 2024 måste ni som bidragssökande förening skicka in ytterligare dokument i systemet Interbook GO. Du kan läsa mer om hur du går tillväga genom att klicka på boxen här under.

Föreningar som söker bidrag ska skicka in årshandlingar med start 1 januari 2024.

Från och med 1 januari 2024 måste ni som bidragssökande förening skicka in ytterligare dokument i systemet Interbook GO. Ansvarig användare för föreningen loggar in i Interbook GO. Där finns det mer information att läsa om vilka dokument som ska laddas upp. Antalet medlemmar ska registreras under "Medlemmar". Föreningar har fått ett mejl om det här. OBS! Stadgar, årshandlingar och medlemsuppgiften ska göras på 2024 och det finns tillgängligt i Interbook GO från 3 januari 2024.

Dokumenten måste vara inskickade innan ni söker första bidraget för året - annars kan ni inte beviljas bidrag.
Anledningen till detta är ett kommunfullmäktigebeslut där kommunen aktivt ska arbeta mot välfärdsbrott, för att säkerställa att skattemedel går till legitima, demokratiska verksamheter som gör nytta för invånarna. Detta är bland annat resultatet av en ny lag som ger kommuner större brottsförebyggande ansvar. Stickprovskontroller kommer att göras och djupare granskning vid behov.

För några bidrag ska även styrelseprotokoll bifogas som styrker att föreningen har fattat beslut om ansökan. Protokollet bifogas i ansökan. Det kommer att stå i ansökan i Interbook GO och från 2024.

Bidrag kan tidigast sökas i Interbook GO 3 januari 2024 (för en del bidrag).
De ska vara registrerade och klara senast:

3 januari - 20 januari - Lokalbidrag idrottsföreningar och ungdomsföreningar - fritidsnämnden
3 januari - 31 januari - Allmänna samlingslokaler årligt bidrag - fritidsnämnden
3 januari - 31 januari - Bygdemedel - Länsstyrelsen
3 januari - 7 februari - Drift och investeringsbidrag ishockey - fritidsnämnden
3 januari - 7 februari - Fast driftbidrag vinteranläggningar - fritidsnämnden
3 januari - 15 februari - Båtliv (Önskemål om bidragsfördelning) - fritidsnämnden
3 januari - 15 februari (period 2) - Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar och ungdomsföreningar - fritidsnämnden
3 januari - 15 februari - Skoterleder - fritidsnämnden
3 januari - 1 mars - Aktivitetsbidrag - vänder sig till seniorer, sociala föreningar och föreningar som arbetar för integration - socialnämnden
3 januari - 1 mars - Integrationsförening årsbidrag - socialnämnden
3 januari - 15 mars (period 2) - Kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar - fritidsnämnden
3 januari - 31 mars kvartal 4 - Kommunalt lönebidrag - gymnasienämnden
3 januari - 31 mars - Stöd till lokala utvecklingsinsatser ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen - kommunledningskontoret
1 mars - 1 april - Arbetsstipendium - kulturnämnden söks via E-tjänsten
1 februari - 1 april - Produktionsbidrag för kulturföreningar - kulturnämnden söks via E-tjänsten
3 januari - 15 april - Fiske investeringsbidrag - fritidsnämnden
3 januari - 15 april - Fiske skötselbidrag - fritidsnämnden
3 januari - 15 april - Lokalbidrag funktionsnedsättningsföreningar - fritidsnämnden
3 januari - 30 april - Anläggning av lekplats - samhällsbyggnadsnämnden
3 januari - 30 april - Driftbidrag lekplats - samhällsbyggnadsnämnden
3 januari - 30 april - Trädgårds-/biodlarförening - samhällsbyggnadsnämnden
1 april - 31 maj kvartal 1 - Kommunalt lönebidrag - gymnasienämnden
1 juli - 15 augusti (period 1) - Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar och ungdomsföreningar - fritidsnämnden
1 augusti - 5 september - Badplatser - fritidsnämnden
1 juli - 15 september (period 1) - Kommunalt aktivitetsstöd Idrottsföreningar - fritidsnämnden
1 juli - 31 september kvartal 2 - Kommunalt lönebidrag – gymnasienämnden
1 april - 31 september - Stöd till lokala utvecklingsinsatser - Ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen - kommunledningskontoret
1 augusti - 1 oktober - Kulturstipendium - kulturnämnden söks via E-tjänsten
1 augusti - 1 oktober - Arbetsstipendium - kulturnämnden söks via E-tjänsten
1 augusti - 1 oktober - Ungdomskulturstipendium – kulturnämnden söks via E-tjänsten
1 augusti - 1 oktober - Produktionsbidrag för kulturföreningar - kulturnämnden söks via E-tjänsten
1 juli - 10 oktober - Drift- och investeringsbidrag fotbollsplaner – fritidsnämnden
1 juli - 10 oktober - Fast driftbidrag sommaranläggningar – fritidsnämnden
3 januari - 15 oktober - Idrottsstipendium – fritidsnämnden söks via E-tjänsten. Ledarstipendium - fritidsnämnden söks via E-tjänsten
1 augusti - 30 oktober - Årligt verksamhetsbidrag - kulturnämnden
1 augusti - 31 oktober - Friluftsliv skötselbidrag - fritidsnämnden

3 januari - 31 oktober - Upprustningsbidrag samlingslokaler 2024 - fritidsnämnden
1 oktober - 15 november - Nationella minoriteter – kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret

1 oktober - 15 november - Investeringsbidrag samlingslokaler Boverket, med medfinansiering 30 % bidrag från kultur- och fritidskontoret. Senast 15 november ska föreningen senast skicka in en kopia på den ansökan som föreningen gjort till Boverket. Den kopian skickas till kultur- och fritidskontoret tillsammans med en kort skrivelse till ansökan. Där ska det stå vad föreningen söker bidraget till, en kort information om ansökan och totala kostnader.
E-post: fritidskontoret.foreningsarende@skelleftea.se

1 oktober - 31 december kvartal 3 - Kommunalt lönebidrag - gymnasienämnden

Här är bidrag som du söker löpande under året

Fritidsnämndens bidrag:

 • Bidrag till ledsagarservice – telefon 0910-73 53 65
 • Investeringsbidrag egen anläggning
 • Maskinbidrag elljusspår
 • Fiske - utbildningsbidrag
 • Friluftsliv investeringsbidrag
 • Bidrag till utveckling och inkludering
 • Nya verksamhetsformer
 • Utbildningsbidrag - funktionsnedsättningsföreningar, idrottsföreningar och ungdomsföreningar
 • Bidrag till evenemang

  Kulturnämndens bidrag:
 • Bidrag till enstaka arrangemang
 • Utvecklingsbidrag
 • Startbidrag
 • Övrigt bidrag

Har frågor och funderingar kring bidrag?

Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret.
Du kan ringa på 0910-73 50 00. Tryck 4 för att komma till handläggare.

 

Senast uppdaterad: