Sök bidrag, stöd och stipendier

Ansökningsdatum för bidrag

Det finns många bidrag att söka. Här hittar du både aktuella bidrag och andra bidrag som går att söka för föreningar. De...

Bidragsnormer

Här hittar du en beskrivning om varje bidrag du kan söka. Läs gärna igenom vad som gäller för det bidrag du funderar på ...

Bygdeavgiftsmedel

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan...

Kommunalt aktivitetsstöd

Här kan du läsa hur du ska göra för att få det kommunala aktivitetsstödet.

Kommunalt lönebidrag

Skellefteå kommun lämnar bidrag till ideella organisationer som har lönebidragsanställda. Skellefteå kommun vill underlä...

Lokala utvecklingsinsatser

Skellefteå kommun stöttar föreningar och organisationer i landsbygderna. Bland annat genom bidraget lokala utveckling...

Är du en förening egen aktör och vill söka ett bidrag eller stipendium? Då har du kommit rätt. Nedan hittar du olika typer av stöd som du har möjlighet att söka.

Är du är en förening med inriktning mot friluftsliv, fiske, seniorer/pensionärer, socialt arbete, integration eller liknande finns det olika bidrag att söka.

Digitala ansökningar

De digitala ansökningar gör du direkt i Interbook Go (IBGO), nedan hittar du vilka ansökningar du kan göra.

Innan du gör din ansökan, ta del av informationen angående bidraget för att exempelvis få veta om du har behörighet eller om du måste göra något innan du skickar in ansökan.

Bidrag till badplatser

Bidrag till enstaka arrangemang förening (kultur)

Bidrag till fiske

Bidrag till friluftsliv

Bidrag till skoterleder

Socialnämndens aktivitetsbidrag

Kommunalt lönebidrag

Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända

För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen i IBGO här" nedan för att gå vidare.

Är du en idrottsförening med ungdomsverksamhet, en ungdomsförening eller en förening med inriktning mot funktionsnedsättning finns det olika bidrag att söka.

Digitala ansökningar

De digitala ansökningar gör du direkt i Interbook Go (IBGO), nedan hittar du vilka ansökningar du kan göra.

Innan du gör din ansökan, ta del av informationen angående bidraget för att exempelvis få veta om du har behörighet eller om du måste göra något innan du skickar in ansökan.

Drift- och investeringsbidrag till anläggningar

Lokalbidrag

Utbildningsbidrag

Maskinbidrag till elljusspår

Bidrag till friluftsliv

Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända

Bidrag till enstaka arrangemang förening (kultur)

Kommunalt lönebidrag

Nya verksamhetsformer

Nominera kandidat till fritidsnämndens idrottsstipendium och ledarstipendium

Nominera kandidat till fritidsnämndens idrottsstipendium och ledarstipendium (Länk till annan webbplats)

För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen här" nedan för att gå vidare.

Sök bidragen i IBGO här (Länk till annan webbplats)

Kommunalt aktivitetsstöd

  • Aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar
  • Aktivitetsstöd ungdomsföreningar
  • Aktivitetsstöd idrottsföreningar

Är du är en kulturförening, kulturarvsförening eller en person som verkar för allmän kultur finns det olika bidrag att söka.

Digitala ansökningar

De digitala ansökningar gör du direkt i Interbook Go (IBGO), nedan hittar du vilka ansökningar du kan göra.

Innan du gör din ansökan, ta del av informationen angående bidraget för att exempelvis få veta om du har behörighet eller om du måste göra något innan du skickar in ansökan.

Ansökan om årligt verksamhetsbidrag

Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända

Kommunalt lönebidrag (fritid)

Startbidrag

Utvecklingsbidrag

Övrigt bidrag

Vem kan söka bidraget?
Alla kulturaktörer kan söka bidraget.

Hur och när söks bidraget?
Bidraget kan sökas löpande under året. Ansökan sker via Interbook Go Länk till annan webbplats. om du är en förening. Om du är annan kulturaktör sker ansökan via blankett. Länk till annan webbplats.

Vad kan kulturaktören söka bidrag för?
Satsningar som bedöms som viktiga för kommunens kulturliv och som inte stöds av andra bidragsformer.

Hur mycket bidrag kan kulturaktören få?
Beror på ansökan. För mer information, kontakta handläggare via Kundtjänst 0910–73 50 00 (tryck 4).

När betalas bidraget ut?
Löpande efter beslut.

Övrig information
Beslut tas i kulturnämnden

Enstaka arrangemang

Samlingslokaler

För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen i IBGO här" nedan för att gå vidare med registrering och ansökan.

Produktionsbidrag riktat till kulturföreningar

Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 april samt 1 augusti och 1 oktober.

Om produktionsbidraget

Produktionsbidraget riktar sig till kulturföreningar som vill genomföra särskilda arrangemang och aktiviteter där de egna medlemmarna utmanar sig och skapar själva, i likhet med kulturnämndens arbetsstipendium för kulturarbetare.

Sammanlagt handlar det om en summa på 20 000 kronor per ansökningstillfälle.

Produktionsbidraget är avsett att täcka en del av kostnaden för planerad produktion inom någon av konstformerna litteratur, musik, konst, teater, dans, film, fotokonst, konsthantverk eller annat kulturellt område.

Bidraget är en nyhet som testas under 2023 och 2024, efter beslut i kulturnämnden. Efter det genomförs en utvärdering.

Föreningen/föreningarna som beviljas bidraget ska vara registrerade i Skellefteå kommuns föreningsregister. Bidraget betalas ut via systemet Interbook Go.

Skellefteå kommun kan publicera uppgifter om föreningar som beviljats produktionsbidraget.

Vad kan man söka produktionsbidrag för?

  • Föreningens konstnärliga utveckling och kompetenshöjande insatser av tillfällig art, till exempel för föreningen nyskapande produktion.
  • Produktionen ska genomföras inom en sexmånadersperiod från beviljande av bidraget.
  • Produktionsbidragets genomförande ska ske för en offentlig publik inom Skellefteå kommun.  
  • Bidraget kan inte sökas i efterskott.  
  • Produktionsbidraget ges inte om projektet/aktiviteten är fullt finansierad från annat håll.  
  • Produktionsbidraget ges inte till träningstid om den inte är kopplad till aktuell produktion
Sök bidragen i IBGO här (Länk till annan webbplats)

Ansökningar via e-blankett

Kulturbidrag som både föreningar och privatpersoner kan söka.

Innan du gör din ansökan, ta del av informationen angående stipendiet för att exempelvis få veta om du har behörighet eller om du måste göra något innan du skickar in ansökan.

Ungdomsstipendium

Gör gärna din ansökan via e-blankett på knappen nedanför:

Ansöka eller nominera kandidat till ungdomskulturstipendium (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kulturstipendium

Gör gärna din ansökan via e-blankett på knappen nedanför:

Ansöka eller nominera kandidat till kulturstipendium (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Arbetsstipendium

Ansöka om Arbetsstipendium (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Är du en förening med inriktning mot samlingslokaler, Folkets hus, nationella minoriteter, vägar, julgranar, trädgårdar eller lekparker finns det bidrag att söka här.

Digitala ansökningar

De digitala ansökningar gör du direkt i Interbook Go (IBGO), nedan hittar du vilka ansökningar du kan göra.

Innan du gör din ansökan, ta del av informationen angående bidraget för att exempelvis få veta om du har behörighet eller om du måste göra något innan du skickar in ansökan.

Samlingslokaler

Ansöka om att bli en godkänd allmän samlingslokal som får årligt bidrag (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Nationella minoriteter

Bidrag till friluftsliv

Kommunalt lönebidrag

Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända

Bidrag till enstaka arrangemang förening (kultur)

Ansökan om bidrag till trädgårdsförening eller biodlare

Bidrag till anläggning av/renovering av lekplats

Bidrag för drift av lekpark

Bidrag till trädgårdsförening eller biodlarförening

Bidrag till lokala utvecklingsinsatser på landsbygd

För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen här" nedan för att gå vidare.

Sök bidragen i IBGO här (Länk till annan webbplats)

Här kan din förening hitta möjligheter att söka olika bidrag till både delfinansiering för olika insatser eller för enskild insats.

Barn- och ungdomsverksamhet

Friluftsliv

Funktionsnedsättning

Kultur

Lokaler och investering

Projekt

Övriga bidrag

AKTUELLT

AKTUELLT