"rootPage" is not defined.

Bygdemedel

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan söka bygdemedel. Från och med 2016 har rutinerna för ansökan av bygdemedel förändrats.

Bygdemedel kan sökas till och med 31 januari.

Vad kan pengarna användas till?

Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Vem kan söka bygdemedel?

Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Berörd bygd definieras i Skellefteå kommun inom Skellefteälvens avrinningsområde se kartan längre ner. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag.

Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar söker organisationsnummer hos Skatteverket. Du hittar blankett på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid frågor, ring 0771-567 567.

Till vad kan jag söka bygdemedel?

bidrag lämnas i första hand till landskapsvårdande insatser och naturvårdsåtgärder och i andra hand till föreningslivets investeringar i anläggningar och inventarier, främst inom områdena fritid och kultur.

Du kan inte få bygdemedel till:

  • driftskostnader
  • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
  • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
  • kommersiell verksamhet

Finansiering

Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med tio procent kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.

Om ditt projekt överskrider 30 000 kronor har du möjlighet att söka förskott med 33 procent.

Hur söker jag bygdemedel?

Nu söker ni bygdemedel med hjälp av e-tjänsten för föreningar företag och offentliga aktörer Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Min ansökan är en e-tjänst för organisationer som ansöker om bidrag t.ex. Bygdemedel.
För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation. Detta och allt annat som du behöver veta för att söka stöd har vi sammanfattat i skriften "Min ansökan – manual och utbildningsmaterial".

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas fr.o.m. sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari. Dock startar projektet då på egen risk.

Använd Google Crome för att göra ansökan till Länsstyrelsen.

Mer information från Länsstyrelsen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan ska vara inskickad av behörig företrädare för föreningen/organisationen.

Redovisning skickas till Länsstyrelsen, se mer information på länk nedan.

Mer information

Ansökningsomgång Vinter 2024 är öppen att söka.
Ansökan av Bygdemedel — Vinter 2024 | Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Mer och dagsaktuell information hittar du på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: