Aktivitetsstöd

Här kan du läsa hur du ska göra för att få det kommunala aktivitetsstödet.

Ungdomsföreningar ska göra fullständig närvarorapportering på personnivå här. När föreningen loggat in så finns det en manual hur det ska göras på föreningens första sida.

Föreningen ska generera en fil i NVGO när alla aktiviteter är klara. Efter det ska föreningen logga in i Interbook GO och där gå till Aktivitetsstöd GO för att hämta filen och signera den.

För period 1 (1/1 - 30/6) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 augusti.
För period 2 (1/7 - 31/12) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 februari.

Kontakta kommunen om du tidigare inte sökt aktivitetsstöd. Då får du användaruppgifter för att kunna göra närvarorapporteringen.

Information om fördelningen av kommunala aktivitetsstödet

Hösten 2023

159,93 kronor per aktivitet och 21,51 kronor per deltagare och tillfälle.

Våren 2023
151 kronor per aktivitet och 19 kronor per deltagar och tillfälle.

Hösten 2022
151 kronor per aktivitet och 19 kronor per deltagar och tillfälle.

Våren 2022
214,45 kronor per aktivitet och 33,65 per deltagar och tillfälle.

Hösten 2021
Betalas ut vecka 18 och enligt analys av Covid och dess påverkan. Gäller fritidsnämndens beslut 2022-04-26, FN 65/2022 Länk till annan webbplats..
Länken till beslutet kommer när protokollet finns justerat.

Våren 2021
Betalades ut enligt analys av Covid och dess påverkan enligt fritidsnämndens beslut 2021-10-19, FN 203/2021 Länk till annan webbplats..

Hösten 2020
Betalades ut enligt analys av Covid och dess påverkar enligt fritidsnämndens protokoll 2021-04-27.

Våren 2020
Betalades ut enligt analys av Covid och dess påverkan enligt fritidsnämndens beslut.

Så här blev fördelningen för hösten 2019
150,74 kronor per aktivitet och 18,65 per deltagare och tillfälle.

Idrottsföreningar importerar från www.idrottonline.se Länk till annan webbplats. till det här systemet:

För period 1 (1/1-30/6) ska det vara signerat i kommunens system senast 15 september.
För period 2 (1/7 – 31/12) ska det vara signerat i kommunens system senast 15 mars.
Gör signeringen klar så snart du importerat filen till kommunens system. Från våren 2023 så gör föreningen det i Interbook GO under Aktivitetsstöd GO. Där ska föreningen hämta filen och signera den.

Har din förening inte sökt statligt aktivitetsstöd tidigare via idrottonline, kontakta då SISU 0910-892 65. Kontakta också kommunen för att få användaruppgifter för det kommunala aktivitetsstödet.

Information om fördelningen av kommunala aktivitetsstödet

Hösten 2023
11,69 kronor per deltagare och tillfälle.

Våren 2023
9,81 kronor per deltagare och tillfälle.

Hösten 2022
13,18 kronor per deltagare och tillfälle.

Våren 2022
9,98 kronor per deltagare och tillfälle.

Hösten 2021
Betalas ut vecka 18 och enligt analys av Covid och dess påverkan. Gäller fritidsnämndens beslut 2022-04-26, FN 65/2022 Länk till annan webbplats..
Länken till beslutet kommer när protokollet finns justerat.

Våren 2021
Betalades ut enligt analys av Covid och dess påverkan enligt fritidsnämndens beslut 2021-10-19, FN 203/21 Länk till annan webbplats..

Hösten 2020
Betalades ut enligt analys av Covid och dess påverkar enligt fritidsnämndens protokoll 2021-04-27.

Våren 2020
Betalades ut enligt analys av Covid och dess påverkan enligt fritidsnämndens beslut.

Så här blev fördelningen för hösten 2019

12,02 kronor per deltagare och tillfälle.

Funktionsnedsättningsföreningar ska göra fullständig närvarorapportering på personnivå här. När föreningen loggat in så finns det en manual hur det ska göras på föreningens första sida.

Rapportera närvaro här (Länk till annan webbplats)

Föreningen ska generera en fil i NVGO när alla aktiviteter är klara. Efter det ska föreningen logga in i Interbook GO och där gå till Aktivitetsstöd GO för att hämta filen och signera den.

För period 1 (1/1 - 30/6) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 augusti.
För period 2 (1/7 - 31/12) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 februari.


Kontakta kommunen om du tidigare inte sökt aktivitetsstöd. Då får du användaruppgifter för att kunna göra närvarorapporteringen.

Information om fördelningen av kommunala aktivitetsstödet

Hösten 2023

128,46 kronor per aktivitet och 16,97 kronor per deltagare och tillfälle.

Våren 2023
82,73 kronor per aktivitet och 10,04 per deltagare och tillfälle.

Hösten 2022
127,39 kronor per aktivitet och 17,91 kronor per deltagare och tillfälle.

Våren 2022
95,46 kronor per aktivitet och 15,45 kronor per deltagare och tillfälle.

Hösten 2021
Betalades ut vecka 18 och enligt analys av Covid och dess påverkan. Gäller fritidsnämndens beslut 2022-04-26, FN 65/2022 Länk till annan webbplats.

Våren 2021
Betalades ut enligt analys av Covid och dess påverkar enligt fritidsnämndens beslut 2021-10-19, FN 203/21 Länk till annan webbplats..

Hösten 2020
Betalades ut enligt analys av Covid och dess påverkan enligt fritidsnämndens protokoll 2021-04-27.

Fördelningen för våren 2020
Betalades ut enligt analys av Covid och dess påverkan enligt fritidsnämndens beslut.

Så här blev fördelningen för hösten 2019 - funktionsnedsättningsföreningar
82,56 kronor per aktivitet och 11,07 kronor per deltagare och tillfälle.

Senast uppdaterad: