Kommunalt lönebidrag

Skellefteå kommun lämnar bidrag till ideella organisationer som har lönebidragsanställda. Skellefteå kommun vill underlätta för föreningar att bidra till en arbetsmarknad för alla.

 • Kommunalt lönebidrag kan beviljas föreningar och ideella organisationer verksamma inom Skellefteå kommun som har personer anställda med lönebidrag för anställning, lönebidrag för utveckling i anställning eller lönebidrag för trygghet i anställning.
 • Personen som bidraget söks för ska vara mantalsskriven i Skellefteå kommun.
 • Kommunalt lönebidrag utgår för heltidsanställda med 52 % av prisbasbeloppet för föregående år. För 2021 är bidraget 6 149 kr per kvartal. För deltidsanställda reduceras bidraget proportionellt.

 • Ansökan görs via InterBook GO Länk till annan webbplats.. Information om anställningen samt kopia på beslutet om lönebidrag från Arbetsförmedlingen ska bifogas ansökan.
 • Bidrag kan beviljas från och med den månad som ansökan inkommit.
 • Kom ihåg att ny ansökan måste göras vid ny anställning av en person med lönebidrag.

Har du frågor kontakta Skellefteå kommuns Kundtjänst 0910 73 50 00 för mer information.

 • Rekvirering av bidrag sker via InterBook Go.
 • För att utbetalning av bidraget ska ske krävs att kopior på utbetalningar från Arbetsförmedlingen för varje person och arbetsmånad bifogas.
 • Dina utbetalningar från Arbetsförmedlingen hittar du här.
  https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/begar-ersattning Länk till annan webbplats.
 • Bidraget betalas ej ut för frånvarodagar utan lön. Till oavlönade dagar räknas karensdagar, sjukdom från och med dag 15 samt övriga frånvarodagar utan lön. Frånvarodagar uppges vid rekvirering av bidraget.
 • Skellefteå kommun betalar ut det kommunala lönebidraget kvartalsvis.
 • Bidrag kan rekvireras för närmast föregående kvartal, exempelvis under kvartal 1 innevarande år kan bidrag rekvireras för kvartal 4 föregående år.

 • Förändringar gällande anställda, ex. förändring av sysselsättningsgrad, ska styrkas med beslut från Arbetsförmedlingen och skickas via InterBook Go.
 • Förändrade kontaktuppgifter angående lönebidragsansvarig meddelas vid rekvirering i InterBook Go.
Senast uppdaterad: