Båtliv

I Skellefteå kommun finns det gott om vatten. Med en kuststräcka på över 38 mil, flera älvar och 1500 sjöar ges goda möjligheter till ett aktivt båtliv.

Restriktioner i Skellefteälven på grund av kräftpest

Kräftor i Skellefteälven har funnits smittade med kräftpest. Det innebär vissa restriktioner - dels gällade kräftfiske men också hur du hanterar fiskeutrustning, båtar med mera i älven.

Här hittar du information om regler och riktlinjer

Skellefteå är en stor kommun med en lång kust i Bottenviken. Ett flertal älvar rinner genom kommunen, vilket gör att det finns många naturliga hamnar längs kusten. Det finns även fler öar än de flesta ortsbor kanske känner till. Till antalet är det närmare 600 stycken i varierande karaktär och storlek, allt från karga skär till skogsbevuxna och bebodda öar.

Båtklubbar

Inom kommunen finns flera båtklubbar med en bred och livskraftig verksamhet. Föreningarna har egna anläggningar med klubbhus, bryggor, båtplatser, gästplatser och i flera fall även annan service som exempelvis caféer, färskvatten och elström. Båtklubbarna erbjuder även kurser och kan förmedla kunskaper om intressanta besöksmål inom räckhåll.

Sunt förnuft

För att vara en del av båtlivet kommer man långt med en enkel båt och sunt förnuft. Men ju mer kunskap man skaffar, desto roligare blir det. Ta därför kontakt med en båtklubb och du får lära dig mer om båtar, sjövett, säkerhet, utflyktsmål, segling och allt annat som är bra att veta när man ger sig ut till sjöss.

Med båt längs Skellefteälven

Klicka på bilden för att göra den större.

Karta som beskriver SkellefteälvenFörstora bilden

Om du vill åka med båt uppför Skellefteälven, kan du med relativt stora båtar ta dig upp till Bergsbydammen. Tyvärr begränsas den fortsatta framfarten av slussens storlek och inte minst av dess djup.

Nedanför Bergsbydammen gör direktkontakten med havet att vattenståndet och djupet i slusskammaren följer havets vattenstånd. Där ovan är både strömmens hastighet och vattenståndet avhängt av säsongs- eller dygnsregleringarna i vattenflödet. Detta innebär vanligtvis att vattenståndet är högre på försommaren, men då är även strömmen starkare. Dock kan kraftiga eller långvariga regn i fjällområdet orsaka liknande fenomen andra tider på året. Generellt kan sägas att älvens djup är större i mitten och i ytterkurvor. Undvik innerkurvor. Mellan Manhemskajen och Lejonströmsbron är älven grund på mitten. Där måste du välja en av sidorna. Fartbegränsningar gäller längs hela älven.

Område 1

Vi börjar vår båtfärd där vi lämnar sjökort 4211, alltså vid Sundgrundsbron. Bron har en segelfri höjd på 9 meter. Därefter håller du lämpligtvis mitt i älven, fast det finns gott om vatten även nära stränderna. På babordssidan får du sedan Degeröberget, som stupar brant ner i älven. Om man vill göra ett strandhugg där får man tänka på att ha lång ankarlina, eftersom djup på över 20 meter finns bara en båtlängd från stranden. En enslinje som markerar djuprännan som leder uppför älven har sina tavlor på gamla Scharins industriområde. På styrbordssidan har vi Öhn där en uppgrundning gör att du inte bör hålla alltför strandnära. Utanför Öhn på cirka 4 meters djup ligger en stor plåttunna förankrad som fungerar som yttre märke för den ensmärkta rännan. På Öhns västra udde finns en sjösättningsramp som kan användas av de som har småbåtar. Den ligger där Kanotstigen slutar. En liten bit norr därom ligger Kanotudden som har ett trevligt sommarkafé. Med en snurrebåt kan du smyga efter landet runt udden, men den som har lite större båt kör upp en bit i enslinjen och ungefär mitt i viken styr du rätt nordvart. Inne i viken ligger en kanotbana, när du har de flottar som finns där i rak linje, kan du styra mot dem och sedan gira styrbord.

När du är framme vid flottarna kan du följa kanotbanan in till udden. Du får fråga folk i kaféet om du får förtöja vid bryggan (ibland är den upptagen av kanotaktiviteter), annars kan du nog få tillstånd att låna någon ledig båtplats vid den småbåtshamn som ligger cirka 100 meter därifrån. Se upp med de dybankar som ligger på bägge sidor om enslinjen.

Område 2

För de som vill fortsätta uppför älven följer enslinjen upp mot Klemensnäs. Den seglingsbara rännan är på det smalaste stället cirka 70 meter bred. En bit upp i rännan ligger några röda fiskekulor, men de behöver du inte bry dig om. De markerar ett notdragningsområde som du kan strunta i utom när fiske pågår, men då talar notdragarna om hur du lättast kan passera. När du sedan kommer fram till de gamla kajerna kan du med fördel hålla nära dem, även om djupet är tillräckligt även relativt nära den södra sidan.
Sedan du passerat kajen viker älven mot sydväst och då håller du midvatten eller närmare södra älvkanten, eftersom det finns en del gamla stenkistor under vattnet på den norra sidan och även vidsträckta uppgrundningar.

Ungefär mitt på denna sträcka ligger Stackgrönnans båtmuseum, där du med fördel kan göra ett strandhugg. Ovanför den kajdel som fungerar som
utomhusservering finns en flytbrygga man får förtöja vid.

Område 3

När du kommer upp till den styrbordssväng där det går en kraftledning över
älven, finns strax före denna på babordssidan de så kallade ”Småälvarna”, en smal älvarm som mynnar i Fagerviken (Örviken) som bara kan befaras av små snurrebåtar. För fortsatt färd uppströms håller du närmare norra stranden för att undvika det sjögräs som växer på södra sidan. Du bör sedan hålla denna sida tills bebyggelsen börjar. Därefter kan du återigen hålla midströms, eftersom inga speciella hinder finns, men för att passera så långt som möjligt från förtöjda båtar.

Område 4

När du sedan närmar dig Bergsbydammengår du in på den enslinje som leder in mot slussen, norr om den lilla holmen. På styrbordssidan vid slussinfarten finns en liten förtöjningsbrygga att förtöja vid tillfälligt
om du behöver vänta på din tur. Slusskammaren är 11,5 meter x 3,5 meter och har ett djupgående på 0,7-1,3 meter (påverkas av vattennivån I havet). Den segelfria höjden är cirka 4 meter och lyfthöjden är 1,5 - 2,0 meter. Bredden i inkörningsdelen tillåter en största båtbredd på 3,5 meter. När
du ska slussa förtöjer du vid de i slussväggen infällda flytbojarna, klättrar upp på de stegar som finns på styrbordssidan och sköter slussningen från manöverkuren.

Uppströms slussen finns en förtöjningsbrygga som kan användas för lastning,
lossning eller väntebrygga när du ska slussa nedströms. När du lämnat slussen styr du rakt mot TV-masten på Vitberget för att undvika den starka strömmen på södra halvan (Vid motorstopp kan båten dras med mot dammen). Om oturen skulle vara framme finns en skyddsvajer uppströms dammluckorna att förankra sig i. Håll sedan mitt i älven ända upp till Viktoriabron.

Område 5

Vid Moröskolan böjer älven av åt sydväst, och i den kröken ska du undvika södra sidan på grund av sjögräs. Däremot bör du hålla ut mitt i älven i nästa krök (styrbordsgir) eftersom det finns sten och uppgrundningar på norra sidan. Strax innan du kommer till Viktoriabron på norra sidan ligger Manhemskajens marina. Där finns en trailerramp just uppströms kajen.

Före Viktoriabron måste du bestämma din destination, eftersom djupfårorna sedan följer älvkanterna. Observera att segelfri höjd under broarna är 3,5 meter.

Norra sidan

Område 6

Om du följer norra sidan kan du komma till centrala Skellefteå, Nordanå frilufts- och kulturcentrum samt Kyrkholmen.

Du väljer att gå mellan de två nordligaste bropelarna och följer sedan strandkanten på 10 - 20 meters avstånd. Strax innan du kommer till Parkbron har kommunen lagt ut en allmän flytbrygga där man kan förtöja om man vill tillbringa en tid i centrala stan.

Passera under Parkbron mellan norra landfästet och nordligaste bropelaren. Fortsätt följa strandkanten, speciellt i höjd med västra udden av Ytterholmen där en stor sten ligger i södra kanten av djupfåran, så håll högst 20 meter från stranden där.

Södra sidan

Väljer du södra sidan kan du bland annat besöka Rovön och Mobacken.
Viktoriabron passerar du mellan de två sydligaste bropelarna varefter djupfåran breddar sig varför du kan välja att passera Parkbron mellan södra landfästet och den andra bropelaren. Minst ström är det mellan landfästet och första bropelaren. Därefter smalnar djupfåran. I öppningen mellan Ytterholmen och Karl-Fredriksholmen börjar ett grundflak, ”Propellergrundet”.
Det sträcker sig nästan hela Karl-Fredrikholmens längd. Håll där inte längre från södra stranden än 20 meter. Sedan blir det större bredd igen, för att vid Storholmen vara djupt från strand till strand. Ungefär samma bredd har djupfåran fram till Lustholmen, för att sedan vara djupt hela älvens bredd hela vägen upp till Mobackendammen. Lejonströmsbron, Sveriges äldsta träbro, kan du passera mellan södra landfästet och tredje bropelaren. Välj den öppning som verkar ha minst ström. Rovön är ett strövområde som kan vara värt ett besök. Vid Mobacken kan du förtöja strax nedströms Bjuråns utlopp. När du tagit dig uppför den branta slänten, finns ett vindskydd med grillplats. Om du promenerar uppströms Bjurån kommer du till Mobackenkyrkan med sommarcafé och minigolfbana och väljer du att passera bron över Bjurån kommer du till Mobackens friluftsbad. Mobackendammen sätter stopp för fortsatt färd men förhoppningsvis har du haft en härligt tur på Skellefteälven.

Observera att denna text är en vägledning, du har själv ansvar för din färd längs älven.

Senast uppdaterad: