Ungdomsfiskekort

Du som är under 16 år kan upptäcka fiske i hundratals fiskevatten inom Skellefteå kommun helt gratis! Det här är möjligt tack vare ett samarbete med lokala fiskevårdsområdesföreningar. Med Ungdomsfiskekortet får du fiska inom femton fiskevårdsområden. Tänk på att de lokala fiskereglerna gäller.

Så skaffar du Ungdomsfiskekortet

Du kan skaffa Ungdomsfiskekortet helt kostnadsfritt på Skellefteå Turistcenter, som ligger vid gågatan i anslutning till torget i Skellefteå. Det går också bra att lösa det sajterna ifiske.se och fiskekort.se.

Viktigt att följa fiskereglerna

Fiskeregler är till för att skydda våra fiskbestånd för att det inte ska fiskas upp för mycket fisk. En bra sak att tänka på är att fiskereglerna kan variera mellan olika vatten. Det finns både nationella fiskeregler och lokala fiskeregler för olika fiskevårdsområden. Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att ta reda på vilka regler som gäller innan du börjar fiska. Visa alltid upp ditt fiskekort vid förfrågan.

Bra att veta!

Ungdomsfiskekortet är giltigt fram till nästkommande årsskifte. Kortet fortsätter att gälla under hela giltighetstiden även om köparen fyller 16 år under denna period.

Allt fiske sker under målsmans ansvar. Den fiskande ska kunna uppvisa fiskekort vid fisketillsyn. Identifiering kommer ske med hjälp av registrerat telefonnummer till köparen och målsman. Lokala fiskeregler gäller. Den fiskande ansvarar för att ta reda på reglerna där denne ska fiska och följa dessa. Vid överträdelser av fiskeregler kontaktas målsman och fiskekortet kan komma att återkallas.

Ungdomsfiskekortet gäller inom de markerade fiskevårdsområden på kartan

UNDANTAG: Observera att Ungdomsfiskekortet INTE ger tillgång till fiske i några av de vatten där föreningarna sätter ut fisk. Det är vatten och fiske som även kallas för put & take.

Senast uppdaterad: