Alhems lekplats

Alhems lekplats är anpassad så att barn och vuxna med olika funktionshinder kan använda den. Våren 2007 stod lekplatsen klar – den första i sitt slag i Skellefteå.

Så många som möjligt ska kunna besöka och leka i parken; barn, ungdomar och vuxna, med eller utan funktionshinder. Alla lekredskap är inte tillgängliga för alla, men basfunktioner som att gunga, åka rutschkana och leka i sand ska vara det.

Anpassningar i Alhems lekplats

Personer med synnedsättning kan orientera sig med hjälp av stråket som går rakt igenom parken. Stråket har vägmålningar och övergångsställen.

Den som kör rullstol kan välja mellan plana vägar och utmanande backar. Fallskyddsplattor har ersatt sanden så att fler redskap kan nås. Den specialtillverkade sandlådan ger möjlighet både att sitta kvar i rullstolen och leka, eller att sitta i sandlådan med stöd för ryggen.

I kompisgungan och i tvillingrutschkanan kan man åka flera på en gång. Fikaborden har förlängda bordsskivor så att den som sitter i rullstol kan komma intill bordet.

För att underlätta för barn med utvecklingsstörning eller autism har rum skapats med hjälp av staket eller växter.

Senast uppdaterad: