Paddla kanot

Det finns få saker som ger naturnära känsla som att glida fram i en kanot och endast höra det långsamma rytmiska ljudet från paddeltagen. Med kanotens hjälp kan du tyst glida fram och på så sätt komma nära djurlivet i vattnet eller längs älvstranden.

Restriktioner i Skellefteälven på grund av kräftpest

Kräftor i Skellefteälven har funnits smittade med kräftpest. Det innebär vissa restriktioner - dels gällade kräftfiske men också hur du hanterar fiskeutrustning, båtar med mera i älven.

Här hittar du information om regler och riktlinjer

Möjligheterna att få uppleva detta i Skellefteå är också näst intill oändliga. Här finns ett flertal fina älvar som erbjuder goda möjligheter till paddling och dessutom hundratals sjöar av varierande storlek som passar utmärkt för en kanottur.

Skellefteälven

Njut av naturens förvandling, en färd från skogslandskap till stad!

Med denna guide vill vi ge dig, Skellefteälvens gäst, en beskrivning av älven och dess olika sträckor. Här nedan finner du rekommenderade paddlingsturer, välj tur efter svårighet, längd eller sevärdheter.

Läs mer om de olika älvarna och hitta den paddelsträcka som passar dig!

Renström ligger ca 2 mil väster om Boliden. Denna paddling är en trevlig tur genom Västerbottniskt skogs- och älvlandskap. Längst älven finner du flera fina rastplatser och små stränder. Det finns möjlighet att titta på gamla fångstgropar och platser där tjära har framställts. Turen är fri från forsar, bitvis är älven ganska bred vilket kan göra att höga vågor bildas när det blåser.

Typ av vatten: Älv, sel
Svårighetsgrad: Lätt/medel
Längd: 12 kilometer
Fallhöjd: -
Tid: 2-4 timmar (Kajak)

Information om sträckan

Nr.

Information

1

0 km IP - Renström

Vid iläggningsplatsen finns en rastplats och eldstad.

2

5 km Renfors, Stenuddens rastplats

Här på norra sidan finner du koja och vindskydd med eldstad och det finns även möjlighet att gå på toa.

3

12 km UP - Båtforsens kraftstation

Paddla in i kanalen vid kraftstationen på norra sidan för att ta upp kanoten. Här är det en liten pir, paddla in i viken som bildas och ta upp kanoten på piren för att inte komma för nära kraftstationen.

Visar kanotsträckan för Renström till Båtforsens kraftstationFörstora bilden

Innan du sjösätter kanoten passa på att besöka Finnfors kraftverksmuseum vilket erbjuder en intressant inblick i vattenkraftverkens historia. För dig som vill ha lite äventyr kan man bege sig på en tur in i skogen till Finnforsrövarnas grotta.
Paddelturen startar vid en trevlig rastplats och tar dig vidare till Granfors där du kan fylla vatten i kallkällor.

Typ av vatten: Älv, sel
Svårighetsgrad: Lätt/medel
Längd: 5 kilometer
Fallhöjd: -
Tid: 1-2 timmar (Kajak)

Information om sträckan

Nr.

Information

1

0 km IP - Finnfors rastplats

Isättning på södra sidan av älven efter Finnforsfallets kraftstation. Sväng
vänster strax efter den inhägnade kraftledningsanläggningen, här finner
du både vindskydd och eldstad.

2

4 km Granfors

Här finns det möjlighet att fylla på vatten i kallkällor. Den som vill besöka
Finnforsrövarnas grotta kan härifrån ta en krävande strapats på ca 1 km
för att komma dit.

3

12 km UP - Båtforsens kraftstation

Ta upp kanoten på norra sidan i den lilla viken.

Visar kanotsträckan för Finnsfors kraftstation till Granforserns kraftstationFörstora bilden

Detta är en trevlig dagstur genom landsbygd och stad som bjuder på många intressanta och trevliga rastplatser beroende på intresse. Lägg i kanoten vid Mobackendammen, som du finner 5 km väster om Skellefteå, och färdas genom lummig miljö. Turen erbjuder många möjligheter och variationer, den går att korta av eller bygga på och paddla ända ut till havet.

Typ av vatten: Älv, sel
Svårighetsgrad: Lätt
Längd: 12 kilometer
Fallhöjd: -
Tid: 3 timmar (Kajak)

Information om sträckan

Nr.

Information

1

0 km IP - Mobacken

I dagsläget är det svårt att sätta i kanoten vid Mobacken då terrängen är
lite oländig. I vänta på kanotbryggor rekommenderas att sätta i kanoten
vid Kyrkholmen. Vid isättning av kanoten vid Mobacken sker detta på
norra sidan, här finner du både vindskydd och eldstad.

2

2 km Rovön, Lejonströmsbron

Ett populärt ställe att ha picknick på, härifrån ser du Lejonströmsbron, en
träbro som numera är kulturmärkt.

3

3 km IP/UP - Kyrkholmen

IP/UP till vänster om bron om du vill paddla i området kring öarna och
staden. Kommer du paddlandes ser du hur flera öar dyker upp, den
första är Kyrkholmen och här serveras sommartid nygräddade våfflor.

4

4 km Centrala stan

Det är möjligt att lägga till med kanoten i centrala stan. I närheten finner
du stadsparken och andra sevärdheter som staden bjuder på.

5

5 km Manhemskajen

Vill du göra en kortare tur är det ett lämpligt ställe att ta upp kanoten på
norra sidan.

6

9 km Norra Tuvan

Här är det möjligt att avsluta kanotfärden på norra sidan vid en slänt
innan husen. Här finner du Tuvagården som serverar fika under
sommaren.

7

12 km UP - Bergsbydammen

Håll mot norr en bra bit innan du når dammen, upptagningsplats finns
inne i viken.

Visar kanotsträckan för Mobacken till BergsbydammenFörstora bilden

Sträckan är en trevlig fortsättning på sträckan Mobacken – Bergsbyn. Detta är en kortare dagstur med trevliga stopp. Bada vid Gunsen eller lägg till vid kafé Kajutan för en kopp kaffe. Se även sträckan Småälvarna/Innerviksfjärden.

Typ av vatten: Älv, sel
Svårighetsgrad: Lätt
Längd: 6 kilometer
Fallhöjd: -
Tid: 2 timmar (Kajak)

Information om sträckan

Nr.

Information

1

0 km IP - Bergsbydammen

Lägg i kanoten på norra sidan. Håll till den norra sidan en bit innan du
ger dig in i strömfåran.

2

2 km Kanal mot Innerviksfjärden

Kanalen till småälvarna finner du på södra sidan av älven (vid
kraftledningen). Här kan du paddla in för att komma till Innerviksfjärden.

3

3 km UP - Stackgrönnan

På södra sidan finner du kafé Kajutan, här hittar du Skellefteåtraktens
omtalade räkmackor och har du tur erbjuds det dans på bryggan.

4

3 km Klemensnäs/ Gunsen båtplats

På norra sidan finner du en lämplig plats för att vila, ett svalkande dopp
eller att avsluta kanotturen.

5

6 km UP – Kanotudden

När du närmar dig Kanotudden möter älven havet. Detta kan skapa höga
vågor, för att undvika dem håll till den norra kanten

Denna tur erbjuder dig att sätta i och ta upp kanoten på samma plats. Antingen startar du vid Stackgrönnan (södra sidan) eller Gunsen (norra sidan) och paddlar en bit uppströms för att komma till kanalen. Kanalen är smal och lummig, längst turen
finns rastkoja för den som vill gå i land och ta en fikapaus. Innerviksfjärden är ett naturreservat på 1530 ha där 190 fågelarter har noterats varav ett åttital är häckfåglar. Under perioden 15/4-1/6 får man inte vistas här med undantag för särskilt markerade stigar.

Typ av vatten: Älv, sel
Svårighetsgrad: Lätt
Längd: 6-18 kilometer
Fallhöjd: -
Tid: 1-3 timmar (Kajak)

Information om sträckan

Nr.

Information

1

IP UP - Stackgrönnan (södra sidan)

2

IP UP - Klemensnäs/ Gunsen båtplats (norra sidan)

Paddla uppströms en liten bit för att hitta kanalen på södra sidan.

3

Kanal mot Innerviksfjärden

4

Rastplats

Det första vindskyddet som du kommer till är lite finare än de andra,
möjlighet till att grilla finns vid båda två.

5

Rastplats

Snart kommer du ut i Innerviksfjärdarnas naturreservat. När du kommer
ut i fjärden kan du välja om du vill paddla samma väg tillbaka eller ta en
längre tur runt Örviken, tänk då på att älven möter öppet hav.

6

UP – Innerviksfjärden/Kanotudden/Gunsen/Stackgrönnan

Du kan välja att avsluta din färd i Innerviksfjärden eller paddlar runt
Örvikens udde för att ta dig upp längst älven tillbaka till den plats där du
la i kanoten. Sträckan tillbaka till startplatsen är ca 16 km. Observera att
utanför Örviken ligger öppet hav vilket gör att det kan blåsa upp.

Visar kanotsträckan för småälvarnaFörstora bilden

Skellefteälven är kommunens största älv och sedan 1908 har den på flera håll byggts ut för elkraftproduktion. Älvens källflöde startar uppe vid norska gränsen nordväst om Vuoggatjålme sedan rinner älven 440 km innan den möter havet i Bottenviken. Vid älvens början erbjuder naturen skogslandskap och spår från malmbrytning. Allteftersom förändras skogslandskapet till landsbygd och tillslut stad.

Längst hela älven finner du vackra rastplatser och i närhet till staden finner du flera guldkorn. Varför inte ät den medhavda picknicken på Rovön eller färdas förbi Bergsbydammen och stanna till på café Kajutan för att prova de omtalade räkmackorna. Rastplatsförslagen är många, det är bara din fantasi som sätter gränser. Längst Skellefteälven finns det flera turförslag, välj mellan att göra kortare dagsturer eller längre turer med övernattning.

Medelvattenföringen i älven är 153 kubikmeter per sekund. På sina håll är älven mycket bred, på vissa ställen har 5-20 meter höga och branta strandkanter bildats när älven skurit sig ner i marken. Nipor och raviner är vanliga inslag längs hela älven och i de övre delarna omges älven av skogsmark. I de nedre delarna, i höjd med Klutmark blir landskapet betydligt öppnare och här omges Skellefteå älven av åkermark och bebyggelse.

För den fiskeintresserade så bjuder Skellefteälven på öring, harr, bäckröding, gädda, abborre, sik, mört, lake, löja, stensimpa, gers, stäm och brax.

Byske älv

Naturens närvaro är påtaglig, älven har valt sin egen väg och du är välkommen att prova den.

Med denna guide vill vi ge dig, Byskeälvens gäst, en beskrivning av älven och dess olika sträckor. Här nedan finner du rekommenderade paddlingsturer, välj tur efter svårighet, längd eller sevärdheter.

En vacker paddlingstur genom klassiskt skogslandskap där älven flyter fram i vackra meanderbågar och älvkanten på sina håll pryds med nipor. Denna paddlingstur är en lämplig och fin dagstur för den ovana paddlaren i öppen kanadensare. Vid
Småforsarna finner du en fin rastplats och för den som vill övernatta är detta den perfekta platsen. Sträckan går att paddla hela säsongen. Den som vill ha en längre tur kan fortsätta vidare till Fällfors.

Typ av vatten: Sel
Svårighetsgrad: Lätt
Längd: 14 kilometer
Fallhöjd: 2 meter
Tid: 4 timmar (Kajak)

Information om sträckan

Nr.

Information

1

IP – Åselet

Iläggningsplatsen i Åselet är efter det att älvens delta rinner ut i en
mindre sjö. Parkera vid bygdegården och ta dig sedan ner till älven.

2

UP – Småforsarna

Vid Småforsarna finns ett vindskydd och möjlighet att gå på toa. Här
finns också bra möjligheter att övernatta.

Visar kanotsträckan för Åselet till SmåforsarnaFörstora bilden

Småforsarna till Fällfors är en lämplig och fin dagstur för den ovana paddlaren i öppen kanadensare. Förbi småforsarna krävs två lyft eller ett lång lyft, en kanotvagn underlättar. På den norra sidan av älven finns en stig för att ta kanoten nedströms.
Älven rinner genom landskapet i meanderbågar. Längst sträckan ser du en del sandbankar och i närområdet kan du finna fornlämningar. Sträckan går att paddla hela säsongen.

Typ av vatten: Sel, fors
Svårighetsgrad: Lätt
Längd: 12 kilometer
Fallhöjd: 5 meter
Tid: 4 timmar (Kajak)

Information om sträckan

Nr.

Information

Forsklass

Riskklass

Längd

1

IP - Småforsarna
2

Småfors 1

Stig för att bära kanoten finns på norra sidan.

1+

1

200 m

3

Småforsarna

1+

1

200 m

4

UP - Fällfors

Var vaksam på upptagningsplatsen i Fällfors för att inte hamna i
Fällforsen. Forsen är helt ofarbar och kanoten måste tas upp i god
tid för att du inte ska hamna i suget från forsen. Upptagningsplatsen
är alldeles vid Fällfors camping.
5

Fällforsen

Forsen är vacker att titta på men helt ofarbar. I direkt anslutning finns bra stigar att ta kanoten på istället.

6

5

300 m

Visar kanotsträckan för Småforsarna till FällforsFörstora bilden

Fällfors till Hälleström är lämplig som en kort dagstur för den ovana paddlaren i öppen kanadensare. Sträckan går att paddla hela säsongen. Var uppmärksam när du närmar dig Hälleströmsfallet och ta upp kanoten till vänster i god tid före fallet. Halvvägs finner du Maransvältan, en 150 meter lång och 100 meter bred ravin med 40 meter höga brantväggar, ett intressant inslag på färden längst natursköna Byskeälven.

Typ av vatten: Sel
Svårighetsgrad: Lätt
Längd: 6 kilometer
Fallhöjd: 2 meter
Tid: 2 timmar (Kajak)

Information om sträckan

Nr.

Information

1

IP - Fällfors

Iläggningsplatsen är efter Fällforsen på den södra sidan av älven. Följ
naturstigen för att komma ner till älven

2

Maranäsvältan

Här har en källåder på cirka 60 år eroderat en djup ravin.

3

UP - Hälleström

Var uppmärksam på upptagningsplatsen i Hälleström för att inte komma
för nära Hälleströmsfallet. Ta upp i god tid på vänster sida.

Visar kanotsträckan för Fällfors till HälleströmFörstora bilden

Byskeälven startar sin resa inom Arvidsjaurs kommun. Den hinner ge upphov till ett flertal ”ögonbedövande” sevärdheter innan den majestätiskt säger farväl, genom att kasta sig ut i Bottenviken med kraft från de sista forsarna i Byske samhälle.

Byskeälven två största källsjöar, Långträsket och Västra Kikkejaur, skänker älven huvuddelen av dess vatten under dess inledande lopp inom Arvidsjaurs kommun. Men den egentliga Byskeälven tar sin form nedströms Arvidsjaurssjön och får sitt namn nedströms Kilverjaure.

Inom Skellefteå kommun faller älven 295 meter över en sträcka på ca 10 mil - en fallhöjd som är en garant för natursköna scener och mäktiga forsmiljöer. Under den första milen påträffas det historisk intressanta Garaselet som utgjorde boplats för människor så långt tillbaks som för 8.000 år sedan. Därefter följer nära tre mil av brant fallande älvsträcka, innefattande flera vilda forsar, innan älven tar en paus och samlar ny kraft i det lugna Åselet.

Från Blankselet ned till Åselet passerar älven genom det ständigt föränderliga deltaområde som bildades då havet stod som högst, i samband med inlandsisens avsmältning. De stora mängderna av sten och grus är lättrörliga och skapar under älvens inverkan och tryck ständigt nya älvsmiljöer. Dessa miljöer är perfekta lekplatser för lax och här har också den berömda Byskeälvslaxen ett av sina absolut viktigaste föryngringsområden i älven.

Här finns också älvens botaniskt rikaste område, väl värt ett besök. Intill byn Åselet finns växtplatser för den fridlysta orkidén norna. Norr om byn finns Brännlidens naturreservat där du kan vandra genom trolsk urskogsmiljö. Här finns nämligen kommunens kanske äldsta barrskog.

Under sträckan Åselet-Fällfors består älven huvudsakligen av lugna sel där den långsamt och skarpt slingrande, söker sig nedströms. Älvens slingrande kurvor kallas även för meandrar, och skapar en ständig förändring i landskapet. Här finns också den fantastiska Marranäsvältan, en 160 meter lång erosionsravin, ständigt växande i takt med att grundvattnet för ut sandmaterial till älven.

Under ett besök i Fällfors är det närmast omöjligt att missa den fors som gett byn sitt namn - Fällforsen. Mitt i byn finns Fällforsfallet som alltid utgjort ett vandringshinder för lax och öring. Idag finns laxtrappor i fallet som förenklar för fisken att nå de fina lekområdena som tidigare nämnts. Under juli månad finns goda möjligheter att se en vild lax hoppa i fallet eller simma förbi i laxobservatoriet. Besök gärna fallet i mitten av maj när vårfloden bjuder på ett kraftfullt skådespel, när upp till 200 m3 vatten/sekund kastar sig utför fallet.

Laxfisket är något av Byskeälvens signum och det omnämns i skrifter redan 1337. Idag är sportfisket efter lax ansett som ett av Sveriges bästa. Utöver lax har älven också bra bestånd av harr och öring. Fisket är välorganiserat längs hela älven och det är lätt att lösa fiskekort och själv pröva lyckan. Älven har också rikliga bestånd av den fridlysta flodpärlmusslan som tidigare lockade pärlfiskare till området.

Timmerflottning har pågått i Byskeälven från slutet av 1700-talet fram till slutet av 1960-talet. Än idag finns det rester kvar från denna epok bl.a. i form av stenkistor längs stränderna. Huvuddelen av älvens forsar har under senare år återställts till sitt forna, naturliga utseende. Denna miljö är betydligt mer inbjudande för de invånare som tillbringar sina liv i älven, såväl för fisk och insekter som däggdjur. Bland dessa däggdjur märks bl.a. uttern som i Byskeälvens vattensystem har ett av de viktigaste områdena i kommunen.

Byskeälven är lättillgänglig, eftersom en väg löper på dess norr sida från Byske upp igenom Arvidsjaur kommun.

Vägbeskrivning

Fällforsen:

Åk ca 30 km västerut från E4 i Byske. Sväng vänster i Fällfors mitt i samhället och åk ytterligare 300 m ned till älven och Fällforsen. Fällforsfallet ligger inom gångavstånd strax nedströms vägbron.

Åselet (byn):

Ta av från E4 i Byske i riktning väster ut mot Fällfors. Fortsätt vägen genom Fällfors och åk ytterligare ca 20 km.

Bureälven

Färdas genom västerbottnisk landsbygd och vackra sjöar, känn doften av svunna tider.

Med denna guide vill vi ge dig, Bureälvens gäst, en beskrivning av älven och dess olika sträckor. Här nedan finner du rekommenderade paddlingsturer, välj tur efter svårighet, längd eller sevärdheter. Till höger hittar du en beskrivning av de olika forsklasserna som nämns i guiderna och en karta över kanotlederna.

Bodbysund till Mjödvattnet är en lång dagstur eller en tur med övernattning. Älven rinner genom lantbruksmiljö med omväxlande sjö, små forsar och sel. Några kortare lyft förbi dammar och steniga forsar krävs. Sträckan rekommenderas för nybörjare och vana paddlare i kanadensare. Vid lågt vatten är sträckan mindre lämplig att paddla på grund av mycket sten. Eftersom vattennivåerna kan variera mellan dammarna bör rekognosering av forsarna alltid göras.

Typ av vatten: Sjö, sel och fors
Svårighetsgrad: Lätt/medel
Längd: 23 kilometer
Fallhöjd: 38 meter
Tid: 6-8 timmar (Kajak)

Information om sträckan

Nr.

Information

Forsklass

Riskklass

Längd

1

IP – Bodbysund

Iläggningsplatsen är till vänster när du kommer från Skellefteå.
2

Horkalln´

På holmen går det att gå i land och här finns vindskydd och grillplats.
3

Svarttjärnsdammen

Här måste kanoten lyftas upp innan dammen och sättas i igen efter
dammen. Bär kanoten på vänster sida, här finns det möjlighet att grilla.
För den som vill paddla en kortare tur går det bra att avsluta turen här.
4

Gammelroddforsen

2

1

200 m

5

Kvarnen i Bursiljum, Kvarnforsen

Lyft kanoten förbi kvarnen på vänster sida. Sätt i kanoten igen efter kvarnen i kanalen. När du kommer ut i Bursiljeträsket håller du vänster för att följa Bureåälven vidare till Mjödvattnet.

3

2

200 m

6

Sågen i Lappvattsheden

Nu passerar du Folkparken i Bursiljum, en pärla bland folkparkerna i Västerbotten. Kanoten bör bäras vilket görs på höger sida.

2

2

200 m

7

Kvarnen i Lappvattsheden

Återigen är det dags att ta upp kanoten, denna gång på höger sida för att sättas i igen efter kvarnen för den som vill paddla fors. Den som vill undvika forsen kan bära kanoten längst vägen ca 300 m och sätta i kanoten vid bron.

2

2

200 m

8

Stormyrforsen

Ta upp kanoten i god tid före dammen/kraftstationen på udden på höger sida. Du som vill paddla i forsarna paddlar i mitten. Isättning av kanoten sker på höger sida efter kraftverket.

3

2

300 m

9

Fäladsforsen

Här följer tre mindre steniga forsar.

1

1

100 m

10

Kattermyrforsen

Stenig fors.

1

1

100 m

11

Tjärnforsen

Stenig fors, här rekommenderas att hålla till vänster kant.

1

1

100 m

12

Kvarnforsen i Tjärn

Lyft kanoten på höger sida, kanotvagn underlättar. Rastplats finns där du sätter i kanoten igen.

3

2

300 m

13

UP – Mjödvattnet

Enkel upptagning vid badstranden i Mjödvattnet.
Visar kanotsträckan för Bodbysund till MjödvattnetFörstora bilden

Hjoggbölefors till Falmarksträsket är lämplig som en kort dagstur. Du paddlar genom vackert landskap på landsbygden med en trevlig rastplats längst halva turen.
Sträckan rekommenderas för nybörjare i kanadensare. Vid lågt vatten är sträckan mindre lämplig att paddla på grund av mycket sten.

Typ av vatten: Sjö, sel, fors
Svårighetsgrad: Lätt
Längd: 4 kilometer
Fallhöjd: 4 meter
Tid: 1 timme (Kajak)

Information om sträckan

Nr.

Information

1

IP - Hjoggbölefors

2

Rastplats
Efter ungefär halva sträckan finner du ett vindskydd med möjlighet att
grilla

3

UP - Falmarksträsket
Ta upp kanoten vid bron innan du når träsket

Visar kanotsträckan för Hjoggbölefors till FalmarksträskFörstora bilden

Turen börjar i den lilla idylliska byn Bodbysund och sedan färdas du längst älven genom sjöar och mindre forsar. Längst turen kommer du att se delar av Västerbottens kulturarv, passera den gamla kvarnen i Bursiljum och danslogen som fortfarande erbjuder dans på sommaren, långt in på småtimmarna. Vackra sommardagar är vyerna längst denna kanotfärd en del av Sveriges vackraste landskap.

Bureälven är som helhet, med hänsyn till de många sjöarna och inte allt för svåra forsar, en lämplig älv för kanadensare. På grund av otillräcklig vattenföring vid normalt sommarvatten är den bästa tiden för paddling på våren och vid kraftigt regnande.
Bure älv tillhör de minsta skogsälvarna i Skellefteå kommun och rinner upp strax söder om Burträsk och mynnar cirka 10 mil senare vid Bureå ut i havet, cirka två mil söder om Skellefteå. Medelvattenföringen är vid utloppet cirka 11 kubikmeter per sekund. Ett karaktäristiskt drag är älvens många och stora sjöarna.

Älven är reglerad för vattenkraftändamål och har två kraftverk, Mjövattsforsens- och Falmarksforsens vattenkraftstationer, varav den senare utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. Regleringen gör att Bureälvens vattenföring normalt sett är relativt jämn med en lägre vårflod och högre vintervattenföring än normalt.

Gös, gädda, abborre och den svenska flodkräftan, är de arter som i första hand utmärker Bureälven som fiskevatten. Arterna förekommer i starka bestånd. Gösens förekomst är unik såtillvida, att den egentligen befinner sig utanför sitt egentliga utbredningsområde. Bureälvens vattensystem är för övrigt Västerbottens enda vatten där det finns gös. Genom aktivt fiskevårdsarbete håller nu bestånd av lax och havsöring på att återskapas i älvens nedre delar.

Viktig information vid paddling

Att lära sig paddla kanot tar en stund. Det kan vara klokt att börja på ett lugnt vatten och gärna i sällskap med någon som varit med förut. Flytväst är förstås en självklarhet för både stora och små. För att ge sig ut på havet eller älvarnas forsar krävs stor kunskap och rätt utrustning.

Säkerhet

 • Ta för vana att alltid rekognosera alla forsar, eftersom denna guide inte kan ersätta dina egna iakttagelser på plats. Den tar t.ex. inte hänsyn till förändringar i älven som skett efter inventeringen, såsom flyttade stenar, nedfallna träd eller annat.
 • Om du hamnar i vattnet, försök aldrig att ställa dig upp i forsen. Botten är täckt av sten vilket gör att det är lätt att fastna med fötterna. Flyt istället med fötterna nedströms till du kommer till lugnt vatten.
 • Vid låg vattentemperatur bör våtdräkt användas, för i kallt vatten blir du snabbt nerkyld.
 • Paddla aldrig ensam.
 • Använd flytväst avsedd för ändamålet.
 • Lämna färdmeddelande.
 • Överskatta inte din förmåga, erfarenhet och kunskap.
 • Se till att eventuell packningen är fastsurrad.

Utrustning

Paddlarens utrustning:

 • Flytväst
 • Hjälm (för forspaddling)
 • Första hjälpen
 • Kastlina
 • Ombyte och tändstickor (förpackade vattentätt)
 • Kapell (för forspaddling)

Kanotens utrustning:

 • För och akterlina att använda till tågning och förtöjning
 • Reservpaddel
 • Kastlina
 • Reparationsutrustning

Termförklaring

Bakvatten: När rinnande vatten tvingas runt ett hinder, bildas det oftast ett lugnt vatten bakom hindret.

Vals: När vattnen rusar över ett hinder skapas en återcirkulation tillbaka mot strömmen.

Sugande vals: En vals med kraftigare och djupare återcirkulation.

Blå spår/tunga: I en fors finns det oftast en väg där det mesta av vattnet rinner, där bildas det ett spår av vatten som inte innehåller lika mycket luft som vattnet runt omkring. Blå spår är ofta en bra och säker väg att ta i en fors.

I denna guide används en ny tvådelad skala för att klassa forsarna. Skalan bygger på den internationella skalan för klassificeringen av forsar.
Längst en del av paddelturerna befinner man sig ibland långt från civilisationen, vilket gör att det kan ta lång tid att få undsättning utifrån vid en olycka. Ta det försiktigt!

Första siffran anger en teknisk svårighetsgrad, graderad 1 till 6.
Vi har även använt oss av + och – för att ytterligare förfina den skalan.

Andra siffran anger en riskgrad som talar om hur allvarligt ett misslyckande att navigera sig igenom forsen kan vara, till exempel att behöva simma.
Även där går skalan från 1 till 6, där 1 är i princip ofarlig och 6 bedöms som dödligt.

Internationell skala för fors:

 1. Strömmande vatten med små vågor utan några större hinder.
  Kan paddlas av nybörjare
 2. Lätt fors med oregelbundna vågor som kan bryta på toppen och små valsar.
  Få hinder men inte alltid lätt att finna väg. En del manövrering kan behövas.
  Kan paddlas av medelgod paddlare
 3. Kraftigt brusande fors med en del små fall och stora, oregelbundna brytande vågor och valsar. Hinder och passager som kräver manövrering.
  Anses vara den övre gränsen för vad som kan paddlas med öppen kanadensare.
  Kan paddlas av erfarna paddlare
  Hjälm, kapell samt rekognosering rekommenderas.
 4. Ihållande svår fors med fall, stora brytande vågor, stora valsar och kraftiga virvelbildningar. Passager som kräver precis manövrering i turbulent fors.
  Kan paddlas av mycket erfarna paddlare
  Hjälm, kapell samt rekognosering rekommenderas.
 5. Extremt svår, ihållande fors med fall, stora brytande vågor, stora valsar och kraftiga virvelbildningar. Passager som kräver precis manövrering i mycket turbulent, brant fors. Till störst delen ”vitvatten”.
  Kan paddlas av experter
  Hjälm, kapell samt rekognosering rekommenderas.
 6. Som klass 5 men ännu starkare strömmar och valsar. Stora fall.
  Kan paddlas av experter
  Hjälm, kapell samt rekognosering rekommenderas.

Forsarnas svårighetsgrad kan variera med vattenståndet. Klassningen avser högt vattenstånd. När man pratar om höger och vänster i strömmande vatten är det alltid i strömriktningen man menar.

Läs mer om paddla kajak & kanot i Skellefteå

Senast uppdaterad: