Kulturstig Renholmens byaförening

Renholmens Kulturstig

Från gamla kajen på Renholmen blickar du ut över älvmynningen som en gång härbärgerade ångbåtar och segelskutor med sjömän från jorden alla hörn.
Du följer skyltarna och vandrar upp mot den plats där Bolagskontoret en gång stod.

Längd: 1.3 kilometer
Sträcka: Rundslinga som utgår vid Renholmens ställplats. (gamla kajen)

Start: Du startar vandringen vid Renholmens ställplats som ligger 15 km nordost om Byske. Ställplatsen ligger öster om Renholmens by vid Åbyälvens utlopp.

Beskrivning: Du vandrar efter skogsstigar och en gammal kärrväg i lätt kuperad terräng.

Bra att veta: Vid starten finns vindskydd och utedass, bänkar och bord.

Sevärdheter: Längs leden hittar du lokal historia, händelser och platser beskrivna på informationstavlor.

Ansvarig för lederna: Renholmens byaförening

Läs mer om leden här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: