Hur du lånar e-böcker och ljudböcker utan appen Biblio

Låna e-böcker till dator, mobil, surfplatta och läsplatta

Det här behöver du bara göra första gången:

 1. Vi rekommenderar läsprogrammet Adobe Digital Editions för datorer. Ladda ner Adobe Digital Editions Länk till annan webbplats.. Välj mellan Macintosh eller Windows och klicka på "Kör".
 2. Öppna programmet. Under "Help" i menyraden väljer du "Authorize computer".
 3. Fyll i ditt Adobe ID och lösenord. Saknar du ett Adobe ID, skapa ett Adobe ID här Länk till annan webbplats.. När programmet är auktoriserat mot ditt Adobe ID kan du låna böcker på bibliotekswebben.

Det här behöver du bara göra första gången:

 1. För Android/iPad/iPhone rekommenderar vi appen Biblio, men appen PocketBook Reader kan vara ett alternativ för att läsa e-böcker. Hämta appen PocketBook Reader i App Store Länk till annan webbplats. eller i Google Play Länk till annan webbplats..
 2. Öppna appen. Klicka på ”Settings” och sedan på ”All accounts”.
 3. Klicka på ”Adobe DRM”. Fyll i ditt Adobe ID och lösenord. Saknar du ett Adobe ID, skapa ett Adobe ID här Länk till annan webbplats.. När appen är auktoriserad mot ditt Adobe ID kan du låna böcker på bibliotekswebben.

Om PocketBook Reader inte fungerar, kan du prova att ladda ner t ex Adobe Digital Editions.

 1. Gå till bibliotekswebben Länk till annan webbplats. och sök efter en e-bok du vill låna. Klicka på den bok du valt.
 2. Logga in med lånekort/personnummer och pinkod.
 3. När du har loggat in visas texten "Du kan låna e-boken i dessa format". Välj det format du vill ha, "Låna: Ladda ner (EPUB)" eller "Låna: Läs strömmande".
 4. När du klickar på länken blir boken lånad.
 5. Klicka på "Öppna: Ladda ner (EPUB)" eller "Öppna: Läs strömmande".
 6. Välj att öppna boken i Adobe Digital Editions (på datorn) eller PocketBook Reader (i mobil/surfplatta).
  Om frågan om att öppna nedladdade böcker inte kommer upp av sig själv, gör så här:
  I Adobe Digital Editions går du till "File" och "Add to library".
  I PocketBook Reader öppnar du meddelandepanelen eller går till "Nedladdningar".
  Välj sedan filen med namn "URL-Link.ascm".
 7. Boken är nu placerad i din bokhylla och går att läsa i 28 dagar.
 8. Du kan se vilka e-böcker du har lånat under "Mina lån" på bibliotekswebben. Från "Mina lån" kan du också ladda hem boken till ytterligare enheter genom att klicka på länken "Hämta e-lån".
 9. Du kan också välja att föra över e-boken från din dator till din läsplatta.

Föra över e-bok till läsplatta

Det här behöver du bara göra första gången:

 1. Koppla läsplattan till datorn och öppna Adobe Digital Editions om det inte startar automatiskt.
 2. Din läsplatta bör dyka upp som en ikon i programmets vänstra spalt. Vissa plattor kräver en installation på datorn. Följ i så fall instruktionerna på skärmen.
 3. När rutan för Adobe ID öppnas, klicka på "Authorize device" och följ instruktionerna. Nu är läsplattan auktoriserad och redo att ta emot e-böcker.

Följ instruktionerna ovan för att låna e-böcker till datorn.

 1. Ha Adobe Digtal Editions öppet och anslut din läsplatta till datorn.
 2. Klicka på rubriken "Borrowed" i vänsterspalten i Adobe Digtal Editions. Då kommer dina lånade böcker upp i det högra fältet.
 3. Markera den bok du vill lägga över till läsplattan. Håll i och dra över den med hjälp av muspekaren och släpp boken på ikonen för din läsplatta. Vänta tills boken har kopierats till plattan.
 4. Koppla loss din läsplatta och börja läsa!

Ljudböcker i datorn

När du vill lyssna på ljudböcker i din dator öppnas ljudboksspelaren automatiskt i ett nytt fönster i webbläsaren.

Observera att du måste vara uppkopplad mot internet när du lyssnar, eftersom ljudböckerna strömmas till dig. Du kan alltså inte ladda ner dem till din dator.

 1. Gå till bibliotekswebben Länk till annan webbplats. och sök efter en ljudbok du vill låna. Klicka på den bok du valt. (Medietyp: e-ljudbok).
 2. Logga in med lånekort/personnummer och pinkod.
 3. När du loggat in visas texten "Du kan låna boken i dessa format". Under texten finns tre länkar: "Låna: Lyssna i dator", "Låna: Lyssna i Android" och "Låna: Lyssna i iPhone/iPad".
 4. Klicka på "Låna: Lyssna i dator", därefter "Öppna: Lyssna i dator". Boken går nu att lyssna på i 28 dagar.
 5. När du vill fortsätta att lyssna på en redan lånad bok loggar du in på "Mina lån".
 6. Gå till sidan "Mina lån". Här ser du alla böcker du lånat, även dina ljudböcker.
 7. Klicka på länken Hämta e-lån, därefter "Öppna: Lyssna i dator" så startar uppläsningen där du slutade.


Låna och lyssna på ljudböcker i mobil eller surfplatta

Med appen Biblio kan du lyssna och ladda ner ljudböcker till din mobil eller surfplatta.

Om det inte fungerar

Om det var länge sedan du lånade kan du behöva ange lösenordet till ditt Adobe ID igen när boken ska laddas ner.

Vid slutet av månaden kan det hända att biblioteket uppnått maxgränsen för kostnad/månad. Då måste du vänta till nästa månad innan du kan göra fler lån.

Vad är en e-bok?
En e-bok är en bok som överförts till ett elektroniskt format. Du kan ladda ner och läsa e-böcker på din dator, mobil, surfplatta eller läsplatta.
Du kan även läsa din lånade e-bok online/strömmande om du är uppkopplad mot internet.

Vad är en e-ljudbok?
En e-ljudbok är en ljudbok som du kan lyssna på i din dator, mobil eller surfplatta. Du kan lyssna strömmande via bibliotekswebben när du är uppkopplad mot internet.
Med appen Biblio Länk till annan webbplats. kan du ladda ner ljudböcker till appen och lyssna offline.

Vad behöver jag för att låna e-böcker/ljudböcker?
Du behöver ett lånekort och en pinkod för att kunna låna e-böcker/ljudböcker. Saknar du lånekort, gå till sidan Skaffa lånekort på bibliotekswebben Länk till annan webbplats.. Saknar du pinkod, ta med giltig fotolegitimation och vänd dig till biblioteket.

Kostar det något att läsa/lyssna på böcker via dator, mobil eller surfplatta?
Det finns inga kostnader från biblioteket, men vi rekommenderar att du kontrollerar vad du betalar din operatör för datatrafiken.

Hur hittar jag böcker att låna?
Om du söker en speciell bok kan du skriva titeln och "e-bok" respektive "e-ljudbok" i sökrutan (t ex brandvägg e-bok eller brandvägg e-ljudbok).

Hur många böcker kan jag låna?
Du kan låna max 2 e-böcker/ljudböcker per 7-dagarsperiod. Notera att gränsen är exakt 7 dagar. Om du har lånat 2 böcker kl. 14.00 den 1/1 kan du låna 2 nya böcker först kl. 14.01 den 8/1.

Hur länge får jag låna en bok?
Varje boklån varar i 28 dagar. Om lånet hinner gå ut innan du läst/lyssnat klart kan du låna boken på nytt.

Kan jag låna om?
Du kan inte göra omlån på en e-bok/ljudbok, men du kan låna den på nytt efter att lånetiden på 28 dagar har gått ut. Det gäller då som ett nytt lån vilket gör att bokmärken inte alltid förs över till nästa period.

Hur återlämnar jag e-böcker/ljudböcker?
Lånade böcker går inte att återlämna innan lånetiden är slut. När lånetiden är slut blir filen automatiskt ogiltig och du kan ta bort den från din dator, mobil eller surfplatta. Länkar till ljudböcker upphör automatiskt att fungera när lånetiden gått ut.

Kan jag läsa samma bok både på min mobil och min surfplatta?
Ja. Gå till "Mina lån" på den mobil eller surfplatta där du vill ha boken. Under rubriken "Mina lån" ser du dina aktiva lån. Du kan ladda hem en lånad bok genom att klicka på "Hämta e-lån". Detta kan du göra på flera enheter så länge de är auktoriserade med samma Adobe ID.

Kan jag låna böcker när jag är utomlands?
Det finns inga begränsningar för att läsa/lyssna på böcker utomlands. Däremot kan uppkoppling, brandväggar, lokala förutsättningar osv. eventuellt hindra.

Jag får meddelandet "Lånet kunde inte slutföras" när jag försöker låna en bok. Vad betyder det?
Du har uppnått gränsen för hur många e-böcker/ljudböcker du kan låna per 7-dagarsperiod. Efter 7 dagar kan du låna på nytt. Efter 7 dagar kan du låna på nytt. Notera att gränsen är exakt 7 dagar. Om du har lånat 2 böcker kl. 14.00 den 1/1 kan du låna 2 nya böcker först kl. 14.01 den 8/1.

Varför får jag meddelandet "Biblioteket har uppnått maximalt antal utlån av e-böcker för denna period"?
Vid slutet av månaden (=perioden) kan det hända att biblioteket uppnått max antal lån/månad. Då måste du vänta till nästa månad innan du kan göra fler lån.

Varför får jag ett meddelande om att en bok är inaktiv och därför inte tillgänglig för utlån?
Detta beror på att boken tagits bort ur utbudet av förlaget och inga nya lån kan göras. Normalt gallras titlar som utgått ur sortimentet, men de kan finnas kvar i katalogen om det finns ett pågående lån. Så snart lånet gått ut kommer boken att försvinna ur katalogen.

Jag får detta felmeddelande: E_LIC_ALREADY_FULLFILLED_BY_ANOTHER_USER. Vad ska jag göra?
När ett e-bokslån laddas ner första gången knyts det till det Adobe ID som är auktoriserat på den apparat det laddas ner på. Om du får det här felmeddelandet beror i regel på ett av två skäl:

1. Du har försökt ladda ner en lånad e-bok utan att först ha installerat ett läsprogram. Lånet har då blivit knutet till Adobes standard-ID, och kan därför inte laddas ner när du sedan installerat ett läsprogram och auktoriserat det med ditt eget Adobe ID.
Testa det här:
Radera e-boken från ditt läsprogram. Installera och auktorisera ett läsprogram innan du testar att ladda ner e-boken igen. Om det inte fungerar, prova att låna en annan e-bok i stället.

2. Du har först laddat ner boken till en apparat, och försöker sedan ladda ner samma bok till en annan apparat som inte är auktoriserad med samma Adobe ID.
Lösning:
Du behöver auktorisera samtliga apparater du vill läsa dina lån på med samma Adobe ID.

Jag försöker öppna en e-bok i Adobe Digital Editions och får meddelandet "Problem with document's license: E_ADEPT_CORE_LOAN_SIGNATURE". Vad ska jag göra?
Testa det här:
1. Avinstallera Adobe Digital Editions.
2. Installera Adobe Digital Editions.
3. Avauktorisera Adobe Digital Editions.
4. Byt lösenord på Adobe ID. Adobe Digital Editions accepterar kanske inte din inloggning annars. Logga in på Adobe ID för att byta lösenord. Länk till annan webbplats.
5. Auktorisera Adobe Digital Editions.
6. Låna och läs.

Jag försöker öppna en e-bok i Adobe Digital Editions och får något av dessa meddelanden: "E_AUTH_BAD_DEVICE_KEY_OR_PKCS12" eller "Error! Check Activation" eller "E_ACT_NOT_READY". Vad ska jag göra?
Auktoriseringen med Adobe ID av Adobe Digital Editions har slutat fungera, t ex pga en uppdatering av programvaran.
Testa det här:
1. Avauktorisera Adobe Digital Editions.
2. Auktorisera Adobe Digital Editions med samma Adobe ID som tidigare.
3. Ladda ner boken på nytt från bibliotekets sida.

Hur tar jag bort böcker ur Aldiko?
Notera att du inte kan återlämna lån i förväg på det här sättet, utan lånetiden är alltid exakt 28 dagar.
När lånetiden är slut står det "Utgånget" på boken. Klicka på boken och välj "Radera".

Jag får meddelandet "Innehållet stöds inte/Content not supported" i Aldiko. Vad ska jag göra?
Testa att importera filen direkt från Aldiko enligt följande:
1. Starta Aldiko.
2. Gå in på fliken "Files" via menyn, och därifrån till "Download".
3. Markera nedladdningslänken (URLlink.acsm) och välj "Importera".

Jag får meddelandet "Enheten inte auktoriserad/Device not authorized" i Aldiko. Vad betyder det?
Detta beror på att du ännu inte auktoriserat Aldiko med något Adobe ID.

Vad är en läsplatta?
En läsplatta är elektronisk läsenhet som är utformad för att göra läsupplevelsen så behaglig som möjligt. Läsplattorna har en särskild skärmteknik, där skärmen reflekterar ljus precis som ett papper, i motsats till att utstråla ljus som skärmar på datorer och mobiltelefoner gör. Läsplattan har ungefär samma storlek som vanlig bok men är tunnare. Allt fler läsplattor finns till salu i Sverige, och med undantag för Amazon Kindle går våra e-böcker i formaten EPUB och PDF i regel att läsa i de som finns. Så länge en läsplatta stödjer formatet EPUB, PDF och Adobes DRM ska den fungera.

Varför kan jag inte läsa bibliotekets e-böcker på Amazon Kindle?
Amazon Kindle är i första hand framtagen för att läsa böcker sålda genom Amazon, och kan inte hantera de kopieringsskydd som används av andra återförsäljare.
Om du har en Kindle Fire kan du dock installera programmet Aldiko och sedan hämta böcker till den på samma sätt som till andra Androidapparater.

Fria e-böcker och ljudböcker

Här tipsar vi om några ställen där du kan hitta tusentals fria e-böcker och ljudböcker på internet.
I många fall är böckerna äldre och inte skyddade av upphovsrätten längre. Det går också att hitta nyare böcker där författarna själva valt att släppa sina verk fria.
Du behöver inte ha ett lånekort hos något bibliotek för att läsa eller lyssna på fria e-böcker och ljudböcker.

Fria e-böcker

I appen Bläddra finns litteratur på minoritetsspråken romani chib och samiska för vuxna, ungdomar och barn.
Hämta appen i App Store Länk till annan webbplats. eller Google Play Länk till annan webbplats..

Bookboon.com finns över 1 000 fria kurs- och fackböcker.
Bookboon.com Länk till annan webbplats.

Dramawebben är en digital resurs för allmänheten, teatrar, forskare och studenter. Här publiceras svensk dramatik från 1600-talet till modern tid som är fri från upphovsrätt.
Dramawebben Länk till annan webbplats.

Feedbooks finns både ny och äldre litteratur på engelska. De fritt tillgängliga böckerna finns under "Free public domain books" och "Free original books".
Feedbooks Länk till annan webbplats.

Google har skannat in böcker på många olika språk. För att hitta böcker i fullt format, klicka i "Visa endast obegränsad förhandsgranskning".
Google böcker Länk till annan webbplats.

Litteraturbanken digitaliserar svensk klassisk litteratur och gör den fritt tillgänglig på Internet. Här kan du ladda ner e-böcker, skriva ut pdf-filer och se faksimilbilder av böcker och manuskript.
Litteraturbanken Länk till annan webbplats.

Hos ManyBooks hittar du ett stort urval fria e-böcker som kan laddas ner till e-boksläsare. Här finns en del klassiker men också ett stort urval av nyare titlar som författarna själva valt att släppa fria.
ManyBooks Länk till annan webbplats.

Open Library finns ungefär en miljon fria böcker att ladda ner.
Open Library Länk till annan webbplats.

Project Gutenberg digitaliserar äldre litteratur med utgången upphovsrätt och gör den fritt tillgänglig på internet. Engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, tysk men även en del svensk litteratur ingår.
Project Gutenberg Länk till annan webbplats.

Projekt Runeberg digitaliserar äldre nordisk litteratur och gör den fritt tillgänglig på internet. De flesta titlarna är inte anpassade för e-boksläsare utan läses enklast på en dator.
Projekt Runeberg Länk till annan webbplats.

Fria ljudböcker

Audiobooks.org har förutom ett eget arkiv av ljudböcker länkar till andra sidor där du kan hitta ännu fler ljudböcker att lyssna på.
Audiobooks.org Länk till annan webbplats.

LibriVox audiobooks är en engelsk webbplats där alla kan lyssna på men även läsa in en upphovsrättfri bok och lägga ut.
LibriVox Länk till annan webbplats.

Podpoesi kan du lyssna på nutida svensk poesi, inläst av författarna själva.
Podpoesi Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: