Regnbågsbiblioteket

Biblioteken är till för alla.

Varför har biblioteken i Skellefteå regnbågshyllor?

Biblioteken är till för alla. Att ha en regnbågshylla är för oss mer än en fysisk hylla, det är en symbol för öppenhet och tolerans. HBTQI+-personer är en utsatt grupp i samhället och för oss är regnbågshyllorna en satsning för att lyfta och synliggöra denna grupp. HBTQI står för Homo, Bi, Trans, Queer och Intersexpersoner. + står för andra identiteter och läggningar.

I framtiden kanske det förhoppningsvis inte behövs någon regnbågshylla, men just nu känner vi att det gör det. Många av böckerna i våra regnbågshyllor kan du även hitta i det övriga beståndet. Så välkommen att låna en bok från någon av regnbågshyllorna, kanske kan du lära dig något nytt eller vidga dina vyer.

Hbtq-diplomerade bibliotek

Biblioteken i Skellefteå kommun är sedan september 2022 en hbtq-diplomerad verksamhet. Det innebär att alla medarbetare har fått kunskap om frågor som rör hbtq, normer och jämlikhet. Det pågår också ett strukturerat och långsiktigt arbete med dessa frågor. 

Målet är att besökare och personal ska känna sig välkomna oavsett könsidentitet, sexuell läggning eller annan diskrimineringsgrund.

Vi som arbetar på biblioteken vill bidra till ett öppnare och mer inkluderande samhälle, ett samhälle där du kan vara den du är. Bibliotek är till för alla och du ska känna dig inkluderad, trygg och respekterad i ditt möte med verksamheten.

Diplomeringen har genomförts av Region Västerbotten.

Hbtq-diplomerad verksamhet i Västerbotten

Regnbågshylla för barn och unga

Hos oss hittar du böcker som berör sexuell läggning, könsidentitet och olika familjekonstellationer. Vi har allt från bilderböcker för de allra minsta, till romaner för tonåringar och unga vuxna.
Fråga gärna personalen om hjälp om du inte hittar!

Regnbågshylla för vuxna

I den här hyllan samlar vi romaner, biografier och facklitteratur som på något sätt berör HBTQI+-perspektivet. Fråga personalen om hjälp om du inte hittar den.

Regnbågshyllan på webben

Regnbågshyllan Länk till annan webbplats. finns också på webben! Där finns boktips, länkar och annat som har ett HBTQI+-perspektiv. Webbplatsen administreras av Regionbibliotek Västerbotten och tipsen kommer från personal på olika bibliotek.

Senast uppdaterad: