Om kulturskolan

Vi ger barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva kulturuttryck!

Kulturskolan i Skellefteå erbjuder ett rikt utbud av kurser med lärande på olika nivåer, i många estetiska ämnen. Som elev på Kulturskolan får du gärna komma med förslag och idéer för att påverka undervisningen och för att vidga utbudet. Vår målgrupp är barn från 0-19 år, eller till dess en har gått ut gymnasiet och vår verksamhet är indelad i två delar:

Kultur i skolan ger alla barn i Skellefteå kommun möjlighet att arbeta med estetiska uttryck på skoltid Den ligger i skolans ordinarie timplan och når alla barn och elever från förskolan till dess de har gått ut gymnasiet

Den frivilliga delen ger barn och ungdomar en möjlighet till ett rikt fritidsliv genom vårt utbud av kurser och aktiviteter med olika estetiska uttryck. Läs mer om dessa kurser under rubriken ”Utbud och kurser”.

Kulturskolans uppdrag:

 • Ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva
  kulturuttryck i första hand i grupp.
 • Tillämpa en pedagogik som utgår ifrån forskning och barnens
  egna erfarenheter, förutsättningar och intressen.
 • Ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på utbud, utformning och innehåll.
 • Aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet.
 • Samarbeta med skolenheter.
 • Vara synlig i Skellefteås kulturliv och samverka med andra
  kulturaktörer och studieförbund.

Frågor och svar

Anmälan gör du här:

Anmäl mig till Kulturskolan (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kulturskolan har några olika typer av instrument att låna ut under första året du går en kurs hos oss. Prata med din lärare.

Förälder loggar in på Study Along, går till aktuell kurs och klickar på knappen ”Avsluta kursdeltagande”.

Du meddelar din lärare via Study Along eller via sms om du har lärarens mobilnummer

Senast uppdaterad: