HÅLLBART TRÄBYGGANDE

Ledande träindustri i ständig utveckling

Träindustrin har varit en av Skellefteås viktigaste näringar i flera hundra år. Givetvis på grund av närheten till råvaran men också för att näringen hela tiden utvecklats och dessutom ofta lett utvecklingen. Idag är Skellefteå något av ett centrum för den svenska trätekniska utvecklingen och har tagit ledartröjan när det kommer till att ställa om den svenska byggbranschen. En viktig nyckel till framgången stavas samverkan.

– Vi har en fördel av att vi traditionellt sett alltid jobbat nära varandra i regionen. Eftersom vi inte varit så otroligt många har närheten mellan företag och olika delar av industrin varit stor och skapat en samhörighet som skapat samarbeten, säger Anders Gustafsson, projektledare på forskningsinstitutet RISE.
Skellefteås kompetens inom trätekniska frågor blev känd i Sverige genom det arbetssätt som utgick från Trippelhelix-teorin som innebär ett nära samspel mellan akademi, näringsliv och offentliga myndigheter. Redan på 1990-talet började samverkan ta form och idag bedrivs den genom TräCentrum Norr och RISE som på olika sätt knyter ihop företag och forskning.

Akademi och företag

– TräCentrum Norr hör till Luleå Tekniska Universitet och driver forskning och utvecklingsfrågor som företagen i regionen anser vara viktiga. Vi på RISE fungerar också som en länk mellan akademi och företag och bedriver utvecklings- och forskningsprojekt samt provningsverksamhet. Till oss kan företagen vända sig med idéer och processer som de vill utveckla. Givetvis skapar det en kreativ och utvecklande miljö där innovationer görs, säger Anders Gustafsson och tillägger:
– En annan viktig faktor för Skellefteås trätekniska utveckling har varit att kommunen vågat vara med och satsa. När kontorshuset Lotsen byggdes i trä 1998 var det något av ett risktagande. Men kommunen vågade gå i bräschen för projektet. Det tror jag slog an tonen för framtiden.

Omsätter 8 miljarder kronor

Virkesförädlarna Martinsons, som tagit en viktig roll i landets omställning mot ett ökat träbyggande, Skellefteå Snickericentral och Norra Skogsägarnas anläggning i Kåge är några av de företag som bidragit till att Skellefteås träindustri hamnat i svensk framkant. Träindustrins företag genererar givetvis också många arbetstillfällen som spelar en avgörande roll för Skellefteås utveckling.
– De företag som kan sägas tillhöra Västerbottens träindustri räknas är ett bra exempel. De säger själva att de omsätter cirka åtta miljarder kronor per år och har totalt 2700 anställda. Tillsammans med resten av branschens arbetstillfällen får man en bra bild av träindustrins betydelse för Skellefteåregionens utveckling, säger Anders Gustafsson.

Höder
Höder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2023