Discgolf

Det vinnande bidraget för Skellefteå resecentrum

Skellefteå kommun har, i samarbete med Sveriges Arkitekter, arrangerat en projekttävling för Skellefteå resecentrum och dess närmsta omgivning. Nu har en vinnare utsetts av juryn.

Vinnaren av projekttävlingen tillkännagavs under en pressträff av juryns ordförande Emma Johansson, projektledare på Skellefteå kommun. På plats fanns politiker samt representanter från Skellefteå kommun, Trafikverket och det vinnande teamet.

Juryn har valt att utse Utblick över hjortronlandet till vinnare av projekttävling för Skellefteå resecentrum. Det vinnande bidraget har tagits fram av ett team bestående av C.F. Møller Sverige, Nordmark & Nordmark, WSP, Bjerking.

- Utblick över hjortronlandet ger människor en upplevelserik och värdig resemiljö. Förslaget rimmar med kommunens höga ambitioner för hållbart byggande och blir en fin granne till Sara kulturhus, säger Emma Johansson, juryns ordförande och projektledare, Skellefteå kommun.

Nu följer bearbetning av förslaget i samarbete mellan kommunen och teamet bakom det vinnande bidraget. Kommunens avsikt är även att låta teamet få i uppdrag att ta fram en systemhandling för Skellefteå resecentrum. Planen är att byggstart ska ske kring 2028, byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

- Det känns väldigt spännande och roligt att få vara med och utveckla Skellefteås nya resecentrum. Vi hoppas på att kunna skapa en ny mötesplats i staden där alla känner sig välkomna och hemma. Att utveckla resemiljön så att den känns trygg och smidig är avgörande för att få fler att resa kollektivt. Men här ska man också kunna möta nära och kära i en miljö som känns omhändertagen, lugn och trygg, säger Mårten Leringe, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects.

- Skellefteå resecentrum blir första mötet med staden för många besökare utifrån. Den lokala förankringen är därför extra viktig. Med inspiration från regionens kultur, det Västerbottniska landskapet och stadens karaktär förstärks känslan av var vi befinner oss i världen, tillägger Josefina Nordmark, arkitekt och vd på Nordmark & Nordmark arkitekter.

Projekttävlingens syfte har varit att få fram genomförbara och utvecklingsbara förslag för Skellefteå resecentrum och dess närmaste omgivning. Tävlingsområdet är en viktig entré till staden och platsen ska bli en välkomnande stads- och resemiljö med en välfungerande trafiklösning för tåg, bussar, cyklar och bilar.

- I Skellefteå pågår just nu en av de största samhällsomvandlingarna i modern tid. Samtidigt är Skellefteå Sveriges största stad utan spårburen persontrafik vilket ändras när Norrbotniabanan byggs, säger Lorents Burman (S) kommunstyrelsens ordförande och fortsätter.
- Ett växande Skellefteå innebär ökade krav på logistik och transportinfrastruktur i kommunen. Norrbotniabanan och det nya resecentrumet är därför en viktig satsning för Skellefteå kommun och regionen i stort.

Frågor och svar om tävlingen

Skellefteå kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter. Trafikverket har varit en nära samarbetspartner i projektet – men inte en beställande part i upphandlingen.

Tävlingen genomförs i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling).
För att garantera en rättvis och objektiv bedömning av tävlingsjuryn får varken juryn eller någon annan känna till vem som står bakom de olika tävlingsbidragen.

Utgångspunkten är att Skellefteå kommun kommer att arbeta vidare med förslaget tillsammans med den vinnande teamet. Nästa steg blir att ta fram en systemhandling för Skellefteå resecentrum.

En systemhandling är en del av projekteringsprocessen inför en byggnation. Systemhandlingen beskriver de olika lösningarna på en principiell nivå och målar upp en lösning i stora drag utan att gå in i detaljer.

Relaterat:

Senast uppdaterad: