Funktionsstudie för Bureå resecentrum på samråd

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att en funktionsstudie ska tas fram för Bureå resecentrum. I den framtagna studien beskrivs både funktioner, dimensionering och målbilder för Bureå resecentrum på en övergripande nivå. Syftet är att ge en inriktning för fortsatt arbete.

Här fanns funktionsstudien utställd mellan 5 april–10 maj 2023

Relaterat:

Senast uppdaterad: