Funktionsstudie antagen för
Skellefteå resecentrum

En funktionsstudie för Skellefteå resecentrum antogs av Kommunstyrelsen 25 maj 2020. I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå.

Underlag som legat till grund för funktionsstudien är både en fördjupad översiktsplan för Centrala stan samt ett antal utredningar.

Länk till funktionsstudien (pdf) , 1.7 MB.

Relaterat:

Senast uppdaterad: