Sektionsskiss som visar på höjdskillnaderna i området.Förstora bilden

Gemensam planering på olika nivåer

Vårt planeringsarbete med Skellefteå resecentrum sker i dialog med Trafikverket, Skellefteå buss och Länstrafiken. I vissa fokusfrågor tas även andra aktörer med i arbetet, exempelvis polisen, räddningstjänsten, FRIS, och funktionsrättsföreningar. Och det är viktigt, för det är många olika typer av utmaningar som ska lösas i området.

Illustration som visar att vi är i planeringsskedet för Skellefteå resecentrum.Förstora bilden

Just nu pågår planeringen för Skellefteås nya resecentrum. Vad är viktigt för dig som resenär? Har du blivit inspirerad av ett annat resecentrum? Skicka in dina tankar och idéer via länken nedan, så tar vi med oss det i det fortsatta planeringsarbetet.

Tyck om - Skellefteå resecentrum

Relaterat:

Senast uppdaterad: