Tyck om - Skellefteå resecentrum

Skellefteå växer vilket medför ökade krav på transportinfrastruktur och logistik i kommunen. Just nu pågår planeringen för Skellefteås nya resecentrum. Vad är viktigt för dig som resenär? Har du blivit inspirerad av ett annat resecentrum? Skicka in dina tankar och idéer, så tar vi med oss det i det fortsatta planeringsarbetet.
Skellefteå växer vilket betyder ökade krav på transportinfrastruktur och logistik i kommunen. Just nu pågår planeringen för Skellefteås nya resecentrum.

Skellefteå resecentrum planeras utifrån inriktningen "En inbjudande och hållbar knutpunkt" med fyra fokusområden: resan, servicen, känslan och tillgängligheten.

Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

Bild som visar att vi är i planeringsskedet

Några av projektets milstolpar.

Några milstolpar i projektet

ÅRTAL

HÄNDELSE

2023

Kommunfullmäktige beslutar om att genomföra en projekttävling för Skellefteå resecentrum.

2022

Järnvägsplanerna (JP05-JP07) fastställs.

2021

Trafikverkets granskning av JP07 (sträckan Södra Tuvan–Skellefteå C)

2020

Funktionsstudie gällande Skellefteå resecentrum antogs av Kommunstyrelsen 25 maj 2020.

2020

I samband med Trafikverkets samråd för järnvägsplanen som berör Skellefteå resecentrum (JP07) visade kommunen den framtagna funktionsstudien.

2019

Samråd för framtagen funktionsstudie gällande Skellefteå resecentrum.

En funktionsstudie för Skellefteå resecentrum antogs av Kommunstyrelsen 25 maj 2020.

I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå. Syftet med funktionsstudien är att ge en inriktning för det framtida arbetet.

» Länk till funktionsstudien , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Skellefteå kommun i samarbete med bland annat Trafikverket, Länstrafiken, Skellefteå buss.

I vissa fokusfrågor tas andra aktörer med i arbetet, exempelvis polisen, räddningstjänsten, FRIS, och funktionsrättsföreningar.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt en karta som visar Norrbotniabanans dragning (linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.)

Frågor och svar

Frågor och svar

Skellefteå kommun ansvarar för busstation, cykel- och bilparkering och stationsbyggnad. Trafikverket ansvarar för perronger, spår och möjligheten att ta sig upp och ner från spårområdet. Buss- och tågoperatörer ansvarar sedan för den trafik som kommer att trafikera Skellefteå resecentrum.

Vid Skellefteå resecentrum planerar Trafikverket tre järnvägsspår med sidoplattform. Sidoplattformarna kommer att vara tillgängliga både söder- och norrifrån.

Exakt datum för byggstart för Skellefteå resecentrum är inte satt ännu. Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan, och i dagsläget finns inget politiskt beslut om finansiering för Skellefteå resecentrum.

Inget beslut är taget i dagsläget, men stationshuset kan inte stå kvar på befintlig plats. Istället är platsen där byggnaden ligger av större värde för att skapa ett modernt och funktionellt resecentrum. Inriktningen är att arbeta vidare utifrån att stationshuset måste flyttas eller rivas.

En funktionsstudie för Skellefteå resecentrum har tagits fram. I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå. Syftet med funktionsstudien är att ge en inriktning för det framtida arbetet.
» Länk till funktionsstudien , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

I de utredningar som har tagits fram finns en prognos på ungefär 6 000 resenärer per dag när hela Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå är byggd. För att kunna skapa ett resecentrum som är redo för framtiden har man även utgått från att Skellefteå ska kunna växa och tagit höjd för detta i dimensioneringen.

Senast uppdaterad: