Det bästa är att jag får utvecklas och ställs inför nya utmaningar varje dag

Kristin Jonsson arbetar som brandingenjör på räddningstjänsten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är att jag får utvecklas och ställs inför nya utmaningar varje dag, både i det lilla och i stora komplexa händelser. Arbetsuppgifterna är varierande och kollegorna gör att jobbet känns som det bästa.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Jag gör skillnad varje dag när jag kan hjälpa någon till ett bättre brandskydd eller när jag rent hjälpt till vid en olyckshändelse i någon av de roller jag har.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Området jag jobbar inom utvecklas ständigt. Så det är utmanade att det alltid går att lära sig mer och att det alltid finns nya metoder och arbetssätt att ta till sig.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Att det inte bara jobbar brandmän inom räddningstjänsten. Det finns många fler viktiga och intressanta arbetsuppgifter.

Fler porträtt

Fler porträtt

Sara Holmqvist
Lärare VUX

Att se deras utveckling och att se att de känner att de utvecklas känns som att få en present

Daniel Engdahl
Servicehandläggare

Jag gör skillnad genom att lösa problem som tillåter andra att fokusera där de gör skillnad.

Ulrika Hedlind Berggren
Hemslöjdskonsulent

Jag jobbar med Skellefteås kulturutbud, utveckling och inspiration med slöjd för alla åldrar

Johannes Lindberg
Friluftssamordnare

Jag har förmånen att få bidra till utvecklingen i Skellefteå i form av fritidsutbud.

Senast uppdaterad: