Jag jobbar med kommunikation så att fler upptäcker vad Skellefteå har att erbjuda!

Porträttbild på Johannes Lindberg. Fotograf Patrick Degerman

Johannes Lindberg jobbar som friluftssamordnare på Kultur och fritidskontoret.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag har förmånen att få bidra till utvecklingen i Skellefteå i form av fritidsutbud. I mitt fall handlar det om möjligheten för oss alla att ta del av natur och friluftsliv på olika sätt.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Genom stöd till föreningsliv och andra aktörer med idéer bistår vi med det vi kan för att genomföra olika insatser. I vår egen verksamhet i förvaltningen har jag också fantastiska kollegor att samarbeta med där vi har många spännande projekt att jobba med, bland annat med natur- och fiskevård. Jag jobbar också mycket med kommunikation för att få fler att upptäcka vad Skellefteå har att erbjuda. Och också med att ge ökad kunskap om att bevara den fina natur vi har för kommande generationer.

Bild från arbetsdagen där Johannes sitter på en brygga tillsammans med två andra män. Fotograf Patrick Degerman

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Ibland kan det kännas som det finns så mycket vi kan och vill göra att inte tid och resurser räcker till. Men oftast löser vi det på bra sätt genom att hjälpas åt, ofta även i samarbeten över förvaltningsgränserna.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Allt som vi jobbar med för att främja ett rikt utbud av fritidsmöjligheter i hela kommunen. Många tar kanske ibland våra verksamheter för givet och det skulle vara en ögonöppnare att förstå vad det skulle innebära om vi inte fanns.

Fler porträtt

Fler porträtt

Petra Andersson
Skolfritidsledare

Jag får en chans att påverka barnen till att tänka själva och vilja bli sitt bästa jag.

Tea Stenberg
Lärare/specialpedagog

Jag lockas av utmaningen som finns i att undervisa där standardmallen inte fungerar.

Ida Andersson
Vårdbiträde

Många äldre har inte anhöriga som är delaktiga i vardagen på samma sätt som hemtjänsten.

Karin Christensen
Valideringshandläggare

Vi kan förkorta vägen till formell utbildning och stärka personens position på arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad: