När jag kan hjälpa någon att se kompetenser de kanske inte trodde att de hade

Porträttbild på Karin Chrsitensen. Fotograf Patrick Degerman.

Karin Christensen arbetar som valideringshandläggare på VUX.

Vad är det bästa med ditt jobb?

I mitt arbete får jag vara kreativ och jag har stort inflytande över både arbetssituation och innehåll.

Jag jobbar på en del av Vuxenutbildningen som heter ValiWeb. Vi arbetar med kartläggning av personers yrkeskompetenser på olika sätt. Tanken är att arbetssättet och det digitala systemet som byggs ska kunna omfatta stora delar av yrkesutbildningen inom Vuxenutbildningen.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Jag känner att jag gör skillnad när jag kan hjälpa någon att se kompetenser som de kanske inte trodde eller visste att de hade. Det kan stärka en människa både personligen och professionellt. Det arbetar många personer i vård och omsorg med stort yrkeskunnande men utan formell utbildning. När jag och mina kollegor kan hjälpa dem att sätta ord på sitt kunnande så kan vi förkorta vägen till formell utbildning vilket stärker både vårdens kvalitet och personens position på arbetsmarknaden.

Karin sitter tillsammans med en annan kvinna runt ett bord där datorer står uppfällda. Fotograf Patrick Degerman.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Det svåra med mitt jobb är att det inte finns så tydliga riktlinjer för hur validering ska se ut eller gå till. Många kommuner sitter på sin egen kammare och jobbar med hur det ska fungera hos just dem. Vår utmaning är att skapa en process som rättvist och likvärdigt fångar en persons yrkeskunnande, något som många gånger är svårt att beskriva i ord, och att göra den processen tillgänglig för alla oavsett bakgrund, förkunskaper och livssituation.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Jag önskar att fler visste att vi finns och vad vi gör! Inte ens inom vår egen kommun finns kännedom om vad vi gör och kan göra. Nu lanserar vi också en helt ny digitaliserad process för validering och komplettering som ska göra det ännu lättare för den enskilda individen att nå kompetens på sina egna villkor. Med start till hösten tar vi emot personer med erfarenhet av vård och omsorg för validering och kompletterande studier och redan nu är intresset stort. Om fler visste vad vi kan göra skulle efterfrågan förmodligen vara ännu större. Vården behöver utbildade personer och vi vill vara med!

Fler porträtt

Fler porträtt

Napat Khiyapat
Modersmålslärare

Modersmålsundervisning är att anpassa sig till ett nytt land men också att stärka identiteten.

Sofia Hjärtberg
Kurslärare

Det bästa med att undervisa i mina ämnen är att man får en chans att påverka samhället.

Kristin Jonsson
Brandingenjör

Det finns många viktiga och intressanta arbetsuppgifter inom Räddningstjänsten.

Senast uppdaterad: