Vi är de första som möter de nyanlända eleverna

Ingrid Van der Putten arbetar som lärare på Ankomsten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får jobba med nyanlända och se hur de utvecklar sig i svenska språket under den korta tid på 8 veckor som de är hos oss.

De allra flesta elever vill lära sig och är både positiva och tacksamma. Varje dag är annorlunda, beroende på vilka elever vi har på hos oss.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Ja. Vi förbereder nyanlända elever för deras skolgång. Vi gör kartläggningar och lär dem lite svenska så att de är mer förberedda och känner sig lite säkrare när de kommer till sin hemskola. Och skolorna blir bättre förberedda för att ta emot eleverna med de kartläggningsprofiler, matriserna i svenska och matematik, som de får från oss innan eleven kommer till skolan.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Det är en utmaning att alla elever har olika förutsättningar; vissa med bra skolbakgrund, andra helt utan, eller med olika traumatiska upplevelser i bagaget. Under en kort tid försöker vi ge eleverna trygghet i den svenska skolan genom att hjälpa dem att förstå lite om det svenska samhället, skolan med mera.

Vi är de första som möter de nyanlända eleverna inom skolan i Skellefteå kommun.

Det är också svårt att planera eftersom vi aldrig vet när det kommer elever till Skellefteå.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Hur viktiga vi är för de nyanlända. Tillsammans med modersmålslärarna är vi jätteviktiga för nyanlända elever, för deras utveckling i svenska språket och vidare i skolan.

Jag önska också att fler kände till att det finns möjligheter att utveckla ett riktigt kompetenscentrum om mångfald här i Skellefteå.

Fler porträtt

Fler porträtt

Sara Holmqvist
Lärare VUX

Att se deras utveckling och att se att de känner att de utvecklas känns som att få en present

Daniel Engdahl
Servicehandläggare

Jag gör skillnad genom att lösa problem som tillåter andra att fokusera där de gör skillnad.

Ulrika Hedlind Berggren
Hemslöjdskonsulent

Jag jobbar med Skellefteås kulturutbud, utveckling och inspiration med slöjd för alla åldrar

Johannes Lindberg
Friluftssamordnare

Jag har förmånen att få bidra till utvecklingen i Skellefteå i form av fritidsutbud.

Senast uppdaterad: