Ingen annan dag är den andra lik och jag jobbar med många olika individer och team

Porträttbild på Ida Andersson. Fotograf Patrick Degerman.

Maria Johansson arbetar som arbetsterapeut inom hälso- och sjukvårdsteamet, Stöd och service

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det är väldigt varierat jobb med många olika arbetsuppgifter och ingen dag är den andra lik. Jag får möjligheten att jobba med flera olika individer och team. I kombination med det har jag också förmånen att utbilda medarbetare inom Skellefteå kommun i arbetsteknik. Rent praktiskt innebär det att vi lär ut hur man jobbar på ett säkert och skonsamt sätt, både för personal samt för de vi hjälper.
Jag får vara kreativ i mitt jobb och här finns flexibilitet där jag själv har möjlighet att planera mina dagar utifrån olika arbetsuppgifter och uppdrag.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

När jag kan stötta personer i att ha ett så meningsfullt liv som är möjligt, samt när jag ser att personalen får bra redskap att stötta brukare att nå de individuella målen.
Det kan även vara att få ett leende av en brukare, att möjliggöra ett bra sittande för att exempelvis kunna äta, men även att se att mina insatser underlättar för personalen som jobbar närmast individen att utföra sitt jobb på bästa sätt.

Ida träffar en brukare utomhus. Fotograf Patrick Degerman.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Det är väldigt många individer som har svårt att kommunicera och/eller har flera olika diagnoser att ta hänsyn till vilket gör att man måste vara noga med kartläggningen. Detta genom att skaffa information från berörda runtomkring individen, exempelvis personal, kollegor och konsulenter från regionen. Det är alltså många olika personalgrupper jag behöver samarbeta med vilket är väldigt givande och utvecklande.

Att ha ett bra teamarbete är otroligt viktigt. Och vissa ärenden vi jobbar med är så komplexa att man kan jobba med dessa i flera år.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Att det är ett jättebra jobb med stor möjlighet till variation. Jobbet slutar aldrig att överraska. Vi ställs inför flera olika utmaningar där man ofta behöver använda fantasin. Vi i Hälso- och sjukvårdsteamet har dessutom förmånen sitta samlade i teamen. I vårt team sitter fysioterapeut, sjuksköterska och arbetsterapeut i samma lokal vilket möjliggör förutsättningarna att göra ett bra jobb för de vi är till för.

Fler porträtt

Fler porträtt

Sara Holmqvist
Lärare VUX

Att se deras utveckling och att se att de känner att de utvecklas känns som att få en present

Daniel Engdahl
Servicehandläggare

Jag gör skillnad genom att lösa problem som tillåter andra att fokusera där de gör skillnad.

Ulrika Hedlind Berggren
Hemslöjdskonsulent

Jag jobbar med Skellefteås kulturutbud, utveckling och inspiration med slöjd för alla åldrar

Johannes Lindberg
Friluftssamordnare

Jag har förmånen att få bidra till utvecklingen i Skellefteå i form av fritidsutbud.

Senast uppdaterad: