Att möta personer som står inför nya val och möjligheter

Elin Lundström arbetar som studie- och yrkesvägledare på CV Centrum för vägledning.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att möta personer som står inför nya val och möjligheter, träffa taggade personer som vill ha en förändring. Jag tycker också om att möta de personer som är i behov av extra stöttning och som kanske blir lyssnad på för första gången!

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

När jag avslutar ett samtal och personen ger mig en känsla att den är nöjd och tänker på nya sätt.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Det är många saker som är utmanande, främst att nå ut till ALLA. Alltså att visa att vår vägledning är till för hela Skellefteå kommun.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Jag skulle vilja att fler kände till att vi är en stor arbetsgrupp men mycket kompetens. Och att vårt uppdrag är att vägleda. Vad är egentligen vägledning? De kan vi svara på!

Fler porträtt

Fler porträtt

Sofia Hjärtberg
Gymnasie- och kurslärare

Det bästa med att undervisa i mina ämnen är att man får en chans att påverka samhället.

Susanna Ljung
Kulturskollärare

Barnen och ungdomarna är det bästa med mitt jobb - att mötas, att inspirera och se hur snabbt dom utvecklas!

Ida Andersson
Vårdbiträde

Många äldre har inte anhöriga som är delaktiga i vardagen på samma sätt som hemtjänsten.

Napat Khiyapat
Modersmålslärare

Modersmålsundervisning är att anpassa sig till ett nytt land men också att stärka sin egen identitet.

Senast uppdaterad: